คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา จำนวน 20 กล้อง

ขอรับเอกสาร: 
อังคาร, 22 สิงหาคม, 2017 - พฤหัสบดี, 31 สิงหาคม, 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
ศุกร์, 1 กันยายน, 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
จันทร์, 4 กันยายน, 2017
AttachmentSize
PDF icon 2314-0.pdf2.5 MB