คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 กระบอกตา จำนวน 20 กล้อง

ขอรับเอกสาร: 
22 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
01 ก.ย. 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
04 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2314-0.pdf2.5 MB