คณะสหเวชศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด

ขอรับเอกสาร: 
อังคาร, 22 สิงหาคม, 2017 - พฤหัสบดี, 31 สิงหาคม, 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
ศุกร์, 1 กันยายน, 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
อังคาร, 5 กันยายน, 2017
AttachmentSize
PDF icon 2315-1.pdf2.19 MB