สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ปั๊มสูบตะกอน(Sludge Pump) อาคารจัตุรัสจามจุรี

ขอรับเอกสาร: 
21 ส.ค. 2017 - 29 ส.ค. 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
04 ก.ย. 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
04 ก.ย. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2215-0.pdf458.31 KB