ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างเหมาทำความสะอาดและบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 653 เครื่อง

ขอรับเอกสาร: 
11 ส.ค. 2017 - 23 ส.ค. 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
30 ส.ค. 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
31 ส.ค. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2192-1.pdf1.3 MB
PDF icon 2192-2.pdf1.39 MB
PDF icon 2192-3.pdf10.75 MB