ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 48 เครื่อง

ขอรับเอกสาร: 
อังคาร, 15 สิงหาคม, 2017 - พฤหัสบดี, 24 สิงหาคม, 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
ศุกร์, 25 สิงหาคม, 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
จันทร์, 28 สิงหาคม, 2017
AttachmentSize
PDF icon 2202-3.pdf2.46 MB