ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค จำนวน 48 เครื่อง

ขอรับเอกสาร: 
15 ส.ค. 2017 - 24 ส.ค. 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
25 ส.ค. 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
28 ส.ค. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2202-3.pdf2.46 MB