ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำนิตยสารจามจุรี ปีที่ 20 จำนวน 3 ฉบับ

ขอรับเอกสาร: 
พุธ, 9 สิงหาคม, 2017 - ศุกร์, 18 สิงหาคม, 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
พฤหัสบดี, 24 สิงหาคม, 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
ศุกร์, 25 สิงหาคม, 2017
AttachmentSize
PDF icon 2148-0.pdf3.45 MB