ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำนิตยสารจามจุรี ปีที่ 20 จำนวน 3 ฉบับ

ขอรับเอกสาร: 
09 ส.ค. 2017 - 18 ส.ค. 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
24 ส.ค. 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
25 ส.ค. 2017
AttachmentSize
PDF icon 2148-0.pdf3.45 MB