สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 15 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 25 เครื่อง

ขอรับเอกสาร: 
21 ก.ค. 2017 - 31 ก.ค. 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
04 ส.ค. 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
04 ส.ค. 2017
AttachmentSize
PDF icon 1779-0.pdf346.35 KB