สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด ล้าสมัย จากการใช้งาน จำนวน 125 รายการ 321 ชิ้น

ขอรับเอกสาร: 
ศุกร์, 14 กรกฎาคม, 2017 - ศุกร์, 21 กรกฎาคม, 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
อังคาร, 25 กรกฎาคม, 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
อังคาร, 25 กรกฎาคม, 2017
AttachmentSize
PDF icon 1756-0.pdf4.27 MB