ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด

ขอรับเอกสาร: 
พุธ, 8 มีนาคม, 2017 - ศุกร์, 17 มีนาคม, 2017
ยื่นซองเสนอราคา: 
จันทร์, 20 มีนาคม, 2017
เปิดซองเสนอราคา: 
อังคาร, 21 มีนาคม, 2017