ประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่สวนหลวงสแควร์และสวนอุทยาน100ปี,พื้นที่อาคารตลาดสามย่านและพื้นที่สวนหลวง-สามย่าน จำนวน 3 งาน PDF icon 1522-0.pdf
27/06/2017 - 05/07/2017
13/07/2017 13/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานรื้อถอนและปรับปรุงพื้นที่ ชั้น LG อาคารสยามสแควร์วัน PDF icon 1494-0.pdf
23/06/2017 - 03/07/2017
06/07/2017 06/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างล้างทำความสะอาดเมนท่อน้ำทิ้ง อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1452-0.pdf
20/06/2017 - 28/06/2017
04/07/2017 04/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำความสะอาดสำนักบริหารกิจการนิสิต PDF icon 1486-0.pdf
19/06/2017 - 28/06/2017
06/07/2017 07/07/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเพื่อผู้พิการ (ระยะที่ 5) PDF icon 1485-0.pdf
19/06/2017 - 29/06/2017
03/07/2017 04/07/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างสูบไขมันและสิ่งปฏิกูลระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1453-0.pdf
16/06/2017 - 26/06/2017
30/06/2017 30/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างบริการสุขอนามัยภายในห้องน้ำ อาคารสยามสแควร์วัน PDF icon 1430-0.pdf
16/06/2017 - 26/06/2017
30/06/2017 30/06/2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อ GPS Equipments จำนวน 80 เครื่อง PDF icon 1484-0.pdf
15/06/2017 - 26/06/2017
27/06/2017 28/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเว็บเกตเวย์ (Web Security Gateway) PDF icon 1388-0.pdf
08/06/2017 - 16/06/2017
22/06/2017 22/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างตรวจสอบ ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า BUSDUCT อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1312-0.pdf
07/06/2017 - 15/06/2017
21/06/2017 21/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 15 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 25 เครื่อง PDF icon 1311-0.pdf
07/06/2017 - 15/06/2017
21/06/2017 21/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์ Interactive Whiteboard จำนวน 6 ชุด PDF icon 1334-0.pdf
05/06/2017 - 20/06/2017
21/06/2017 22/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อโทรทัศน์ LED 55 นิ้ว จำนวน 48 เครื่อง PDF icon 1333-0.pdf
05/06/2017 - 20/06/2017
21/06/2017 22/06/2017
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ประกาศเสนอราคาจัดซื้อเครื่องระบบควบคุมประตูเข้า - ออกสำนักงาน และระบบสแกนลายนิ้วมือพนักงาน PDF icon 1350-0.pdf
01/06/2017 - 15/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างงานบริการรักษาความสะอาดห้องพักรายเดือน อาคารเรือนวิรัชมิตร (CU iHouse) PDF icon 1212-0.pdf
31/05/2017 - 08/06/2017
14/06/2017 14/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและห้องน้ำ ชั้น 12 อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1215-0.pdf
30/05/2017 - 07/06/2017
13/06/2017 13/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างตัดชุดเครื่องแบบให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์รักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 452 ชุด PDF icon 1200-0.pdf
24/05/2017 - 05/06/2017
07/06/2017 08/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างซ่อมแซมน้ำรั่วซึมดาดฟ้าและกันสาดด้านหน้าอาคารชั้น 2 อาคารสำนักงานจัดการทรัพย์สิน PDF icon 1146-0.pdf
24/05/2017 - 01/06/2017
07/06/2017 07/06/2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560 PDF icon 1158-0.pdf
22/05/2017 - 31/05/2017
07/06/2017 08/06/2017
สำนักงานจัดการทรัพย์สิน ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ประตูฟูจิ อาคารจัตุรัสจามจุรี PDF icon 1145-0.pdf
22/05/2017 - 30/05/2017
05/06/2017 05/06/2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป