ประกาศเชิญชวนทั่วไป

เอกสาร ขอรับเอกสาร ยื่นซองเสนอราคา เปิดซองเสนอราคา
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารส่วนกลาง PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารส่วนกลาง
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 22/60
PDF icon ข้อกำหนดการทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารส่วนกลาง
14 ก.พ. 2017 - 23 ก.พ. 2017
06 มี.ค. 2017 07 มี.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ IPS (Intrusion Prevention System) จำนวน 1 ระบบ PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ IPS (Intrusion Prevention System) จำนวน 1 ระบบ
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 23/60
PDF icon ข้อกำหนดคุณสมบัติเฉพาะการประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบ IPS (Intrusion Prevention System) จำนวน 1 ระบบ
14 ก.พ. 2017 - 23 ก.พ. 2017
03 มี.ค. 2017 06 มี.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงเหล็กซื้อเก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก จำนวน 300 ตัว PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปโครงเหล็กซื้อเก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก จำนวน 300 ตัว
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 21/60
PDF icon ข้อกำหนดเก้าอี้บุนวมโครงเหล็ก
10 ก.พ. 2017 - 21 ก.พ. 2017
23 ก.พ. 2017 24 ก.พ. 2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุด Multi Purpose Training Room จำนวน 1 ชุด PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุด Multi Purpose Training Room จำนวน 1 ชุด
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 9/2560
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะ
08 ก.พ. 2017 - 22 ก.พ. 2017
22 ก.พ. 2017 28 ก.พ. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสถานี RMU และหม้อแปลงไฟฟ้า PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงบำรุงรักษาสถานี RMU และหม้อแปลงไฟฟ้า
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 20/60
PDF icon แบบสรุปค่าก่อสร้าง
02 ก.พ. 2017 - 14 ก.พ. 2017
23 ก.พ. 2017 24 ก.พ. 2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบร่วมกันชนิดกลุ่ม จำนวน 11 ชุด PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบร่วมกันชนิดกลุ่ม จำนวน 11 ชุด
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 7/2560
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะ
25 ม.ค. 2017 - 07 ก.พ. 2017
07 ก.พ. 2017 17 ก.พ. 2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสร้างตัวอักษรและภาพกราฟิก จำนวน 1 ชุด PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องสร้างตัวอักษรและภาพกราฟิก จำนวน 1 ชุด
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 6/2560
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะ
25 ม.ค. 2017 - 07 ก.พ. 2017
07 ก.พ. 2017 16 ก.พ. 2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อระบบบันทึกเสียงดิจิทัลเพื่องานผลิตสื่อ จำนวน 1 ระบบ PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อระบบบันทึกเสียงดิจิทัลเพื่องานผลิตสื่อ จำนวน 1 ระบบ
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 8/2560
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะ
25 ม.ค. 2017 - 07 ก.พ. 2017
07 ก.พ. 2017 15 ก.พ. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อชุดเตรียมตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด PDF icon 0230-0.pdf
24 ม.ค. 2017 - 03 ก.พ. 2017
06 ก.พ. 2017 07 ก.พ. 2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย จำนวน 4 ชุด PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย จำนวน 4 ชุด
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 10/2560
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะ
19 ม.ค. 2017 - 26 ม.ค. 2017
26 ม.ค. 2017 30 ม.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเตาเผาโลหะแบบท่อ อุณหภูมิ 1600 องศา จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 0202-0.pdf
16 ม.ค. 2017 - 27 ม.ค. 2017
30 ม.ค. 2017 31 ม.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อกล้องจุลทรรศน์ สำหรับถ่ายภาพพื้นผิว 3D จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 0201-0.pdf
16 ม.ค. 2017 - 26 ม.ค. 2017
27 ม.ค. 2017 30 ม.ค. 2017
ฝ่ายการพัสดุ สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 2 อาคารจามจุรี 1 (ศูนย์เครือข่ายฯ) PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 2 อาคารจามจุรี 1 (ศูนย์เครือข่ายฯ)
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 18/60
PDF icon สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
11 ม.ค. 2017 - 23 ม.ค. 2017
30 ม.ค. 2017 31 ม.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องวัดความแข็งแบบไมโครวิกเกอร์ จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 0090-0.pdf
10 ม.ค. 2017 - 20 ม.ค. 2017
23 ม.ค. 2017 24 ม.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเตาหลอมสุญญากาศ อุณหภูมิ 2,000 องศา จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 0084-0.pdf
05 ม.ค. 2017 - 18 ม.ค. 2017
19 ม.ค. 2017 20 ม.ค. 2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 3 เครื่อง PDF icon 0020-0.pdf
05 ม.ค. 2017 - 17 ม.ค. 2017
17 ม.ค. 2017 25 ม.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องวัดก๊าซไอเสีย จำนวน 1 เครื่อง PDF icon 0083-0.pdf
04 ม.ค. 2017 - 16 ม.ค. 2017
17 ม.ค. 2017 18 ม.ค. 2017
สถาบันวิจัยพลังงาน ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องฮีทปั๊ม ระบบท่อ และถังเก็บน้ำร้อน จำนวน 1 ชุด PDF icon 0021-0.pdf
04 ม.ค. 2017 - 16 ม.ค. 2017
16 ม.ค. 2017 18 ม.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนด้านวิศวกรรม จำนวน 60 ชุด PDF icon 0073-0.pdf
04 ม.ค. 2017 - 13 ม.ค. 2017
16 ม.ค. 2017 17 ม.ค. 2017
สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องมัลติมีเดียผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 20 เครื่อง PDF icon ประกาศเชิญชวนทั่วไปซื้อเครื่องมัลติมีเดียผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง จำนวน 20 เครื่อง
PDF icon เอกสารประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 4/2560
PDF icon ข้อกำหนดคุณลักษณะ
29 ธ.ค. 2016 - 18 ม.ค. 2017
23 ม.ค. 2017 26 ม.ค. 2017

หน้า

Subscribe to ประกาศเชิญชวนทั่วไป