ออกแล้ว Joomla! 3.8 แก้ไขช่องโหว่ในส่วนของ LDAP Authentication Plugin

          ใน Joomla! 3.8 ที่ออกมามีการพัฒนาและเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Routing System รูปแบบใหม่
และการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการพัฒนาของ Joomla! 4 ในอนาคต

การแก้ไขเรื่องความปลอดภัย
มีการแก้ไขช่องโหว่ LDAP Authentication Plugin หากผู้ดูแลเว็บไซต์มีการตั้งค่าให้ล็อกอินเข้าใช้งาน Joomla! ผ่าน LDAP
แนะนำให้ทำการอัปเดตทันที (ผลกระทบตั้งแต่ Joomla 1.5.0 - 3.7.5)
และนอกจากนี้ยังมีการแก้ช่องโหว่ในส่วนของข้อมูลที่อาจรั่วไหลจาก Archived state อีกด้วย

คุณสมบัติอื่นๆที่เพิ่มเติมเข้ามาสามารถศึกษาต่อได้ที่ Joomla! 3.8.0 Release