แจ้งเตือน Malware เรียกค่าไถ่ Petya

    ตรวจพบ Malware เรียกค่าไถ่ ransomware แบบเดียวกับ WannaCry ชื่อว่า Petya แพร่ระบาดในช่วงนี้ ลักษณะการทำงานจะไม่ใช่การเข้ารหัสลับไฟล์ข้อมูลเหมือนมัลแวร์เรียกค่าไถ่ทั่วไปแต่จะเข้ารหัสลับ Master File Table (MFT)ของพาร์ทิชัน ซึ่งเป็นตารางที่ใช้ระบุตำแหน่งชื่อไฟล์และเนื้อหาของไฟล์ในฮาร์ดดิสก์ ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ได้  เครื่องที่ตกเป็นเหยื่อมัลแวร์เรียกค่าไถ่ จะไม่สามารถเปิดระบบปฏิบัติการขึ้นมาใช้งานได้ตามปกติ

 

 

 

 

   สิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกัน Malware เรียกค่าไถ่นี้ คือ การสำรองข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่สม่ำเสมอ และ ปรับปรุงระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งานให้เป็นรุ่นปัจจุบัน

 

ตามข้อมูลการประกาศแจ้งเตือน จากศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ThaiCERT)

ข้อมูลอ้างอิง www.thaicert.or.th/alerts/user/2017/al2017us002.html

 

 

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร จามจุรี 3 

โทรศัพท์ : 0-2218-3314      Email : help@chula.ac.th