การสำรองข้อมูล (Backup Data) สำคัญอย่างไร

         เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา ได้มีการกระจายของ Malware ที่เป็นอันตรายเป็นจำนวนมาก และ Malware ประเภทหนึ่งที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างมากให้กับข้อมูลที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานและการที่จะนำข้อมูลกลับมาเป็นอย่างเดิมนั้น ต้องจ่ายเงินให้ผู้ไม่หวังดี ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่สูง  นั้นก็คือ ransomware


ransomware คืออะไรนั้น หลักการทำงานมันเป็นอย่างไร การป้องกัน สามารถติดตามได้จากบทความก่อนหน้านี้ ตามลิงค์แนบครับ

http://www.it.chula.ac.th/th/node/3351

 

     สิ่งนึงที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญมากโดยที่ขาดไม่ได้ในการดูแลรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่อยู่ภายในคอมพิวเตอร์ และต้องทำไปควบคู่กับการป้องกัน Malware นั้นก็คือการสำรองข้อมูล (Backup Data) ซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ ไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญในส่วนนี้ ทำให้เมื่อเกิดความเสียหายของข้อมูล จากการติด ransomware และไม่ได้มีการสำรองข้อมูลไว้ ทำให้ต้องยอมที่จะเสียเงินให้ผู้ไม่หวังดี เพื่อให้ได้ข้อมูลกลับมา

 

 ในวันนี้จะมาแนะนำการสำรองข้อมูลโดยวิธีต่างๆ โดยเป็นข้อมูลจาก ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ThaiCERT)

 

รูปแสดงวิธีการสำรองข้อมูล

 

 

   จะเห็นได้ว่าการสำรองข้อมูลที่ใช้งานภายในคอมพิวเตอร์นั้น มีความสำคัญมาก หากเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกเล่นงานโดย Malware จำพวก ransomware ผู้ใช้งานสามารถติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ได้ทันที และนำข้อมูลทีได้ทำการสำรองไว้ กลับมาใช้งาน โดยที่ไม่ต้องไปชำระเงินให้ผู้ที่ไม่หวังดี และยังเป็นการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการต่างๆไม่ร้ายแรงมากนัก

 

หากท่านต้องการทราบข้อมูลขั้นตอนการสำรองข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จาก   www.thaicert.or.th/papers/general/2017/pa2017ge002.html

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร จามจุรี 3 

โทรศัพท์ : 0-2218-3314      Email : help@chula.ac.th