ป้องกัน Malware เรียกค่าไถ่ "WannaCry" ด้วยตัวท่านเอง

เมื่อช่วง วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีผู้ไม่หวังดีทำการปล่อย Malware เรียกค่าไถ่ ชื่อ WannaCry และมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ติดMalware ดังกล่าว

โดยถูกเข้ารหัสไฟล์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ตามที่ได้มีหน่วยงานต่างๆทำการประกาศแจ้งเตือนถึง Malware เรียกค่าไถ่ ตัวนี้

 

รูปตัวอย่าง แสดง Malware เรียกค่าไถ่ WannaCry

 

แนวทางการป้องกัน Malware เรียกค่าไถ่ WannaCry ที่ผู้ใช้งานสามารถทำได้ด้วยตัวเอง

ให้ผู้ใช้งาน update Microsoft Window ให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด โดยด่วน สำหรับผู้ที่ใช้งาน Window vista, Window7,  Window 8.1 และ  Window 10

ขั้นตอนการ update Microsoft Window 7

1. ให้ผู้ใช้งานเข้า Control Panel กดปุ่ม start และทำการกดที่เมนู Control Panel

รูปแสดงการเข้า Control Panel

 

2. เมื่อเข้าสู่ Control Panel แล้ว เลือก View by: Category และกดเลือกที่เมนู System and Security

 

รูปแสดงการเข้าสู่ System and Security
 

 

3. ให้ทำการกด Check for updates ที่อยู่ในหัวข้อเมนู Windows Update

 

รูปแสดงการเลือก Check for updates

 

4. เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จแล้ว ให้ทำการกดที่ Install updates

 

รูปแสดงการกด Install updates

 

5.ระบบจะทำการ Download  updates และติดตั้ง รอจนกว่าจะเสร็จ

 

รูปแสดงการ Download window updates และติดตั้ง

 

6.หลังจากทำการติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการกด Restart now

 

รูปแสดงหลังจากทำการติดตั้ง ให้ทำการ Restart Computer

 

 

ขั้นตอนการ update Microsoft Window 8.1

1. ให้ผู้ใช้งานเข้า Control Panel โดยสามารถค้นหา แล้วพิมพ์ Control Panel จะเจอ ไอคอนให้คลิกเข้าไป ดังไฟล์ภาพ

รูปแสดงการเข้า Control Panel

 

2. เมื่อเข้าสู่ Control Panel แล้ว ให้เลือก Check for updates อยู่ใน System and Security และ Windows Update

รูปแสดง การตรวจสอบ Update Window

 

3. ระบบจะทำการตรวจสอบการ Update Window ให้ผู้ใช้งานรอจนตรวจสอบเสร็จ

รูปแสดงการตรวจสอบ update window

 

ในขั้นตอนนี้หลังจาก ตรวจสอบเสร็จแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดปุ่มทำการติดตั้ง  รอจนกว่าระบบทำการติดตั้งจนเสร็จ เมื่อระบบติดตั้งเสร็จแล้ว จะทำการ restart computer

 

ขั้นตอนการ update Microsoft Window 10

1. ให้ผู้ใช้งาน คลิกปุ่ม Start หมายเลข 1 และคลิกปุ่ม Setting หมายเลข 2 ตามภาพแนบ เพื่อเข้าสู่การ update window

รูปแสดงการเข้าเมนู update window

 

2. เมื่อเข้าสู่หน้า Windows Settings ให้คลิกเลือก Update & Security

รูปแสดงการ update window

 

3. ให้เลือกหัวข้อ Windows Update และจากนั้นให้คลิก Check for updates

รูปแสดงการ Check for updates ของ Window 10

 

4. รอให้ระบบปฏิบัติการ Download update และทำการติดตั้งจนเสร็จสิ้น

 

รูปภาพแสดงการ download update

 

 

รูปภาพแสดงขณะติดตั้ง update

 

5. เมื่อระบบทำการติดตั้ง update window จนเสร็จสิ้นแล้ว ให้ทำการคลิก Restart now


รูปภาพแสดงหลังจากระบบปฏิบัติการ update จนเสร็จสิ้น ให้ทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์

 

หากท่านไม่สามารถ update window ได้ให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงานของท่าน

สำหรับผุ้ที่ใช้งาน Microsoft Window XP และ Window 8 จะไม่สามารถทำการ update ได้อย่างอัติโนมัติ เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการที่ทาง Microsoft ได้ยุติการสนับสนุนแล้ว

ผู้ใช้งานสามารถดูแนวทางการ update security patch Window XP ตามลิงค์แนบครับ Update Window XP

สำหรับ Window 8 นั้น ผู้ใช้งานสามารถ download ไฟล์ update ได้จาก https://blogs.technet.microsoft.com/msrc/2017/05/12/customer-guidance-for-wannacrypt-attacks/

เมื่อเข้าสู่ลิงค์ดังกล่าวแล้ว ให้เลือก download ตามระบบปฏิบัติการที่ท่านใช้งานคือ Window 8 x86 หรือ Window 8 x64 ดังภาพแนบ และทำการติดตั้งจนเสร็จ

รูปแสดงตำแหน่งของเนื้อหาที่สามารถ download files update security patch

 

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร จามจุรี 3 

โทรศัพท์ : 0-2218-3314      Email : help@chula.ac.th