แจ้งเตือน ตรวจพบอีเมลหลอกลวง

เนื่องจากขณะนี้มีอีเมลหลอกลวง ส่งไปหาผู้ใช้งานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนมาก อีเมลฉบับดังกล่าว ถูกส่งมาจาก Award@google.com

ซึ่งเป็นชื่อแอบอ้างจาก hjyoo73@neontech.co.kr และใช้ชื่อหัวข้อว่า  OFFICIAL NOTIFICATION LETTER !!!

 

ทั้งนี้เนื้อหาอีเมลฉบับดังกล่าวเป็นการ แจ้งคุณได้ถูกเลือกรับรางวัล และมีการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับอีเมลเปิดไฟล์ pdf ที่แนบมาด้วยเพิ่มเติม 

ซึ่งอีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลหลอกลวง เพื่อหวังให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนตัวแล้วส่งกลับไป 

 

 

ตัวอย่าง อีเมล ฉบับดังกล่าว

รูปที่ 1 แสดงเนื้อหาอีเมลหลอกลวง

 

 

 

รูปที่ 2 แสดงแบบฟอร์มหลอกให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลส่วนตัว

 

 

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยขอให้ผู้ใช้งานหากพบเห็นอีเมลฉบับดังกล่าว ให้ทำการลบอีเมลฉบับดังกล่าวได้เลยครับ  และช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังบุคคลรอบข้างด้วยครับ

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร จามจุรี 3 

โทรศัพท์ : 0-2218-3314      Email : help@chula.ac.th