การตั้งค่า E-mail (MAC OS)

1. System Preferences เลือก Internet Accounts

 

2. เลือก Exchange

 

3. พิมพ์ชื่อ, อีเมล, รหัสผ่าน

 

4. จะมีข้อความสีแดงแจ้งว่า Unable to verify account name or password และจะมีช่องให้พิมพ์ username เพิ่มขึ้นมา ในช่องนี้ให้พิมพ์ username CUNET

 

5. เลือกบริการที่ต้องการใช้งานตามต้องการ แล้วกด Done