แจ้งอัพเดทโปรแกรม Flash Player โดยด่วน

Adobe ประกาศออก Patch อุดช่องโหว่ CVE-2016-7855 บน Flash ที่เปิดให้เกิดการโจมตีแบบ Remote Code Execution ได้ทันทีที่ผู้ใช้งานเปิดดู Flash ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีโดยเฉพาะได้ช่องโหว่นี้ถูกค้นพบโดย Neel Mehta และ Billy Leonard แห่ง Google Threat Analysis Group โดยอุปกรณ์ที่ตกเป็นเหยื่อหลักๆ ของการโจมตีจาก Malware ในครั้งนี้ได้แก่ Windows 7 เป็นต้นไป

ในขณะที่ Flashนั้นได้รับผลกระทบทั้งบน Windows, mac OS และ Linux โดยผู้ใช้งานควรทำการอัปเดตโดยด่วน

 

 

 

ส่วนผู้ใช้งานที่ใช้ Google Chrome นั้นจะได้รับอัปเดตนี้โดยอัตโนมัติ ในขณะที่ผู้ใช้งาน Microsoft Edge และ Internet Explorer นั้นก็จะได้รับการอัปเดตโดยตรงจาก Microsoft ด้วยเช่นกัน

 

ข้อมูลอ้างอิง  https://www.techtalkthai.com

 

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร จามจุรี 3 

โทรศัพท์ : 0-2218-3314      Email : help@chula.ac.th