แจ้งอัพเดทโปรแกรม Adobe เพื่อความปลอดภัย

     Adobe ได้ทำการปล่อย Patch ให้อัพเดทโปรแกรมของ Adobe ได้แก่  Acrobat, Reader, Flash เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เพื่อทำการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว

เนื่องจากมีช่องโหว่ที่เป็นอันตรายได้รับการแก้ไข ถึง 81 จุด ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดี สามารถใช่ช่องทางดังกล่าวในการสร้างความเสียหาย   ขอให้ผู้ใช้งานที่มีการใช้งานโปรแกรมของ Adobeให้ทำการอัพเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดด้วยครับ

 

 

ตัวอย่าง แสดงการตรวจสอบการอัพเดท โปรแกรม Adobe Acrobat Reader

ขั้นตอนการอัพเดท มีรายละเอียดดังนี้

1. ให้ทำการเปิดโปรแกรมของ Adobe ที่ผู้ใช้งานต้องการอัพเดท 

 

รูปที่ 1 เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

 

2. ให้กดเลือกเมนู Help และ เลือก Check for updates ดังไฟล์ภาพแนบ

 

รูปที่ 2 แสดงการตรวจสอบการอัพเดท

 

3. หากเครื่องของผุ้ใช้งานต่ออินเตอร์เน็ต โปรแกรมจะทำการตรวจสอบการอัพเดท หากมีการอัพเดท ให้ผู้ใช้งานกดตกลง เพื่อทำการอัพเดทโปรแกรม โดยเวอร์ชั่นล่าสุด 15.020.20039

 

รูปที่ 3 แสดงการตรวจสอบการอัพเดท

 

ในส่วนของการตรวจสอบการอัพเดท Adobe Flash Player เปิดโปรแกรม เลือกเมนู updates เพื่อตรวจสอบ โดยเวอร์ชั่นล่าสุด คือ 23.0.0.185

รูปที่ 4 แสดงการตรวจสอบเวอร์ชั่น Adobe Flash Player

 

ข้อมูลอ้างอิง  https://threatpost.com/adobe-fixes-81-vulnerabilities-in-acrobat-reader-flash/121206/

 

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร จามจุรี 3 

โทรศัพท์ : 0-2218-3314      Email : help@chula.ac.th