ตรวจสอบทุกครั้งก่อนเล่น Application บน Faccebook

   ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าบน facebook นั้นมีส่วนเสริม ลูกเล่นต่างๆเพิ่มขึ้นมากมาย ทำให้ผู้ใช้งานมีความเพลิดเพลิน กับการเล่น facebook เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีทั้งแอพลิเคชั่นที่ประสงค์ดี และไม่ดี หรือมีการร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผุ้ใช้งานที่มากจนเกินไป      


    ในบทความนี้ได้ ยกตัวอย่าง กรณีที่ผู้ใช้งาน ได้ร่วมเล่นแอพลิเคชั่นบน facebook และแสดงให้เห็นเมื่อผู้ใช้งานได้ร่วมเล่นแล้ว แอพลิเคชั่นดังกล่าวมีการร้องขอ และเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบางอย่างของท่าน หากไม่ได้ทำการตรวจสอบก่อนเริ่มเล่นอาจจะถูกเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้น โดยที่ผู้ใช้งานยินยอมด้วยตนเอง

ตัวอย่าง แอพลิเคชั่น  ที่สามารถหาเล่นได้ตาม New feed บน facebook


 
 รูปที่ 1 แสดงหน้าตา แอพลิเคชั่น ที่แสดงบน facebook


จากรูปที่ 1 เมื่อผู้ใช้งานได้กดเข้าร่วมเล่นแอพลิเคชั่นดังกล่าวแล้วจะพบว่ามีหน้าต่างใหม่ ให้เลือกทำแบบทดสอบ ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2 หน้าต่าง เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ


   เมื่อได้ทำการกดเริ่มทำแบบทดสอบ จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา เพื่อให้ยืนยันชื่อ ด้วยบัญชี facebook แล้ว ในขั้นตอนนี้มีความสำคัญมาก ก่อนที่จะกด “ตกลง” ต้องตรวจสอบสิ่งที่แอพลิเคชั่นต้องการข้อมูลของผู้ใช้งานไป สามารถแก้ไขโดยเลือก “แก้ไขข้อมูลที่คุณให้” เพื่อเลือกให้ข้อมูลเฉพาะที่เรายินยอม      ดังรูปที่ 3

 


 

รูปที่ 3 หน้าต่างแสดงการขอข้อมูลของแอพลิเคชั่นเมื่อตรวจสอบสิ่งที่แอพลิเคชั่นนี้ต้องการข้อมูลของท่าน  ดังรูปที่ 4


 

รูปที่ 4 แสดงข้อมูลที่แอพลิเคชั่นต้องการ    จะเห็นได้ว่าในการร่วมเล่นแอพลิเคชั่นต่างๆที่มีมากมายบน facebook นั้น หลายๆครั้งมักพบว่ามีเจตนาแฝง เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน หากผู้ใช้งานไม่ได้ทำการตรวจสอบหรืออ่านเงื่อนไขก่อนเล่นแอพลิเคชั่น อาจทำให้ท่านเสียข้อมูลส่วนตัวของท่านไปยังผู้ให้บริการแอพลิเคชั่นเหล่านั้น

"ตรวจสอบทุกครั้งก่อนกดตกลงให้ข้อมูลหรือเล่นแอพลิเคชั่นต่างๆบน facebook เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานและข้อมูลของท่านเอง"
 

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร จามจุรี 3 
โทรศัพท์ : 0-2218-3314      Email : help@chula.ac.th