เล่น Facebook อย่างไรให้ปลอดภัย

   ปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จักและไม่เคยใช้งาน Social Media ที่มีอยู่หลากหลายในทุกวันนี้ และหนึ่งใน Social Media ที่มีคนใช้มากเป็นอันดับต้นๆของโลก นั้นก็คือ Facebook และเมื่อมีคนใช้งานกันมากมาย ก็เป็นอีกช่องทางนึง ที่ผู้ไม่หวังดีเข้ามาหาผลประโยชน์จากผู้ใช้งาน Facebook อีกด้วย


    ในบทความนี้จะแนะนำการเล่น Facebook อย่างไรให้ปลอดภัย ไม่ให้ข้อมูลของเรารั่วไหล และไม่ต้องตกเป็นเหยื่อของผุ้ที่ไม่หวังดี รอดพ้นจากการหลอกหลวง ที่เข้ามาด้วยวิธีต่างๆ อย่างมากมาย  และสามารถรักษาความปลอดภัยในการเล่น Facebook ของเราได้อย่างดีที่สุด  โดยมีรายละเอียด ดังนี้


การตั้งค่าการใช้งาน Facebook ให้เหมาะสมที่สุด
การเข้าสู่การตั้งค่าของ facebook คลิกที่ปุ่มกด หมายเลข 1 แล้วเลือกเมนู การตั้งค่า ดังรูปที่ 1


 
รูปที่ 1 ตัวอย่างแสดงการเข้าสู่การตั้งค่าการตั้งค่าการใช้งาน facebook ให้เหมาะสมและเพื่อความปลอดภัยในการเล่น มีรายละเอียด ดังนี้


1.การตั้งรหัสผ่าน ไม่ควรตั้ง วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น จะทำให้ง่ายต่อการคาดเดา ควรจะตั้งรหัสที่มีการผสมระหว่างตัวอักษร และ ตัวเลข และมีการเปลี่ยนรหัสผ่านอยู่เป็นประจำ เมื่อเข้าสู่การตั้งค่าแล้ว เลือกหัวข้อ ทั่วไป และที่ รหัสผ่าน ให้เลือก แก้ไข  จะเข้าสู่การตั้งค่ารหัสผ่าน ดังรูปที่ 2


 
รูปที่ 2 ตัวอย่างแสดงการเข้าสู่การตั้งค่ารหัสผ่าน
2.การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวให้เหมาะสม ข้อมูลที่เป็นส่วนตัวไม่ควรเปิด สาธารณะ ควรจะแบ่งปันเฉพาะคนที่เป็นเพื่อนของเราเท่านั้น ที่สามารถเห็นข้อมูลส่วนตัวของเราได้ ซึ่งในบทความนี้จะแนะนำให้ทราบถึงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผุ้ใช้งาน facebook ให้เหมาะสมในการใช้งานมากที่สุด เมื่อเข้าสู่ตั้งค่าแล้ว ให้เลือกหัวข้อ ความเป็นส่วนตัว ดังไฟล์ภาพ รายละเอียดการตั้งค่านั้น จะกล่าวในข้อถัดไป

 


 
รูปที่ 3 ตัวอย่างแสดงการเข้าสู่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว      โดยรายละเอียดในส่วนของการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว มีดังนี้ (ทั้งนี้การตั้งค่าดังกล่าวนั้นเป็นเพียงคำแนะนำ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจผู้ใช้งานในการเลือกการตั้งค่า facebook)


       2.1 ใครบ้างที่สามารถเห็นเนื้อหาของฉันได้ ในส่วนนี้จะมีให้เลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว อยู่ 3 แบบ คือ
         - สาธารณะ      คือ หากท่านเลือก ไม่ว่าใครก็ตามใคร facebook สามารถเห็นข้อมูลของท่านได้ (ไม่แนะนำให้เลือก)
         -  เพื่อน            คือ หากท่านเลือก เฉพาะเพื่อนใน facebook ของเราเท่านั้นที่สามารถมองเห็นโพสต์ของเราได้ (แนะนำให้เลือก)
         -  เฉพาะฉัน      คือ เฉพาะท่านเท่านั้นที่เห็นโพสต์ดังกล่าว บุคคลอื่นไม่สามารถมองเห็นได้ทั้งสิ้น


        ตัวอย่างการตั้งค่าในหัวข้อนี้ ดังไฟล์ภาพ ด้านล่าง


 
รูปที่ 4 ตัวอย่างแสดงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว


         2.2 ใครบ้างที่สามารถติดต่อฉันได้ ที่จะสามารถส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนในส่วนนี้จะมีให้เลือกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว      อยู่ 2 แบบ คือ
             - ทุกคน     คือ ทุกคนที่เล่น facebook สามารถส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนกับเราได้
             - เพื่อนของเพื่อน   คือ บุคคลอื่นที่มีเพื่อนร่วมกับเรา จะสามารถส่งคำร้องขอเป็นเพื่อนกับเราได้ (แนะนำให้เลือก)


 
รูปที่ 5 ตัวอย่างแสดงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว


        2.3 ใครบ้างที่สามารถค้นหาฉันได้บน facebook การตั้งค่า
              2.3.1   ตั้งค่าบุคคลอื่นที่สามารถค้นหาโดยใช้อีเมลที่ท่านได้ทำการระบุไว้ใน facebook มี ให้เลือก 3 แบบ    คือ
                              - ทุกคน  คือ หากท่านเลือก ไม่ว่าใครก็ตามใคร facebook สามารถค้นหาข้อมูลโดยใช้อีเมลของท่านได้ (ไม่แนะนำให้เลือก)
                              -  เพื่อน  คือ หากท่านเลือก เฉพาะเพื่อนใน facebook ของเราเท่านั้นที่สามารถค้นหาโดยใช้อีเมล (แนะนำให้เลือก)
                              -  เพื่อนของเพื่อน คือ บุคคลอื่นที่มีเพื่อนร่วมกับท่าน สามารถค้นหาท่านได้ (แนะนำให้เลือก)
ตัวอย่างการตั้งค่า ตามไฟล์ภาพแนบ


 
รูปที่ 6 ตัวอย่างแสดงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว


            
                 2.3.2   ตั้งค่าบุคคลอื่นที่สามารถค้นหาโดยหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ทำการระบุใน facebook  มีให้เลือก 3 แบบ คือ
                              - ทุกคน  คือ หากท่านเลือก ไม่ว่าใครก็ตามใคร facebook สามารถค้นหาข้อมูลของท่านได้ (ไม่แนะนำให้เลือก)
                              -  เพื่อน  คือ หากท่านเลือก เฉพาะเพื่อนใน facebook ของเราเท่านั้นที่สามารถค้นหาได้ (แนะนำให้เลือก)
                              -  เพื่อนของเพื่อน คือ บุคคลอื่นที่มีเพื่อนร่วมกับท่าน สามารถค้นหาท่านได้
ตัวอย่างการตั้งค่าตามไฟล์ภาพแนบ


 
รูปที่ 7 ตัวอย่างแสดงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว              2.3.3 ตั้งค่าโปรแกรมค้นหานอก facebook เชื่อมโยงกับ facebookของท่าน
                    ในส่วนนี้หากท่านต้องการให้บุคคลอื่นสามารถค้นหาท่านแล้วมีการเชื่อมโยงมายัง facebook  ของท่าน ต้องทำการ คลิกในสี่เหลี่ยมช่องว่าง ข้อแนะนำไม่ควรให้โปรแกรมค้นหาจากภายนอกเชื่อมโยงมายัง facebook ของท่าน

ตัวอย่างการตั้งค่า ดังรูปที่ 8


 
รูปที่ 8 ตัวอย่างแสดงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว3.การตั้งค่าความปลอดภัย
   ในหัวข้อนี้จะพูดถึงการตั้งค่าการแจ้งเตือน เมื่อมีการใช้งานบัญชี facebook ของท่าน กรณีที่มีการเข้าถึงจากที่อื่น หรือ จากอุปกรณ์อื่น ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่ามีผู้อื่นใช้งาน facebook ของเราอยู่


   Facebook ก็จะมีการแจ้งเตือนมายังผู้ใช้งาน หากเราไม่ได้เป็นผู้ใช้งาน ณ เวลาดังกล่าว ต้องรีบแจ้ง facebook หรือ ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทันที การเข้าไปตั้งค่าทำได้โดย เลือก ตั้งค่า / ความปลอดภัย / เตือนการเข้าสู่ระบบ ดังรูปที่ 9


 
รูปที่ 9 ตัวอย่างแสดงการตั้งค่าเตือนการเข้าสู่ระบบ


และในส่วนนี้ ยังสามารถตรวจสอบได้ว่า facebook ของท่านนั้น ขณะนี้มีการใช้งานที่สถานที่ใดบ้าง หากตัวท่านเองไม่ได้เล่น ณ พื้นที่ดังกล่าวให้ คลิก หยุด เพื่อจบเซสชั่น ดังรูปที่ 10


 
รูปที่ 10 แสดงการตรวจสอบสถานที่ที่เข้าสู่ระบบในปัจจุบัน


ตรวจสอบการเข้า facebook ผ่านทางอุปกรณ์เหล่านี้  Browser หรือ Application หากไม่ใช่อุปกรณ์ของเราที่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ให้กด ลบออก ดังรูปที่ 11


 
รูปที่ 11 แสดง Browser และ Application ที่มีการเข้าสู่ระบบ4. ไม่ควรตอบรับคำขอเป็นเพื่อน จากบัญชี facebook ที่ไม่รู้จัก และคนที่แอบอ้างใช้ชื่อ หรือ รูปภาพของผู้อื่น ในการเล่น facebook ควรตรวจสอบก่อนตอนรับคำขอให้แน่ชัด


5. ตรวจสอบ URL  ของ facebook ก่อนเข้าระบบทุกครั้ง  ว่าเป็นของ facebook จริงหรือไม่ โดยสังเกตที่ URL ต้องมี https นำหน้า www.facebook.com  ดังรูปที่ 12


 
รูปที่ 12 แสดง Url facebook ที่ถูกต้อง 

หากมีข้อสงสัย หรือ ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร จามจุรี 3   
โทรศัพท์ : 0-2218-3314      Email : help@chula.ac.th