แจ้งเตือน ตรวจพบอีเมลที่เป็นอันตราย

เนื่องจากขณะนี้มีอีเมลหลอกลวงและมีไฟล์แนบที่อาจจะเป็น Malware ส่งไปหาผู้ใช้งานในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนมากและหากมีการเปิดไฟล์แนบภายในอีเมล      

ดังกล่าว  อาจทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานติด Malware และสร้างความเสียหายต่อคอมพิวเตอร์และข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้


 

อีเมลฉบับดังกล่าว ถูกส่งมาจาก info@ytpegypt.com หรือ nora@mdpt.gov.my และใช้ชื่อหัวข้อว่า  Power By Google   

ทั้งนี้เนื้อหาอีเมลฉบับดังกล่าวเป็นการแจ้งคุณได้ถูกเลือกรับรางวัล Google Reward  2016 และมีการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับอีเมลเปิดไฟล์ pdf ที่แนบมาด้วยเพิ่มเติม 

ซึ่งอีเมลดังกล่าวเป็นอีเมลปลอม และมีจุดประสงค์ที่จะล่อลวงให้คุณเปิดไฟล์ pdf ที่แนบ เพื่อติดตั้ง Malware ลงบนเครื่องของคุณ

 

กรุณาอย่าเปิดอ่านไฟล์แนบดังกล่าวโดยเด็ดขาด หากได้ทำการเปิดแล้ว ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเครื่องโดยเร็วที่สุด

 

 

ตัวอย่าง Email หลอกลวงดังกล่าว

 

 


หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร จามจุรี 3 

โทรศัพท์ : 0-2218-3314      Email : help@chula.ac.th