บริการ Google Apps

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการ  Google Apps for Education  สำหรับนิสิต และบุคลากรจุฬาฯ เพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับใช้งานระบบเอกสาร และบริการอื่นๆ บน Cloud

สำหรับ Google Apps สามารถใช้บริการ ต่างๆได้ดังนี้

Classroom: ชุดเครื่องมือการสร้างและเก็บงานสำหรับการเรียนการสอน

Gmail: บริการอีเมล

 Docs, Sheets, Slides :ชุดเครื่องมือสร้างเอกสารออนไลน์

Drive: บริการแชร์ไฟล์ และเข้าถึงเอกสารออนไลน์

Sites: ชุดเครื่องมือสร้างเว็บไซต์
Google+,Google Groups : บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
 
การใช้งานเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ Google
 
Google Apps >> Link
 
 

6.คู่มือ/วิธีการใช้งานโปรแกรมและบริการต่างๆของ Google Apps

 

 

 

 

 

การขอรับรหัสผ่านครั้งแรก หรือลืมรหัสผ่าน 

ผู้ดูแลระบบ (admin) ของศูนย์คอมพิวเตอร์คณะหรือเจ้าหน้าที่ไอทีของหน่วยงาน จะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องรหัสผ่านการใช้งาน Google Apps ทั้งการขอรับรหัสผ่านครั้งแรกหรือลืมรหัสผ่าน เนื่องจากแต่ละคณะ/หน่วยงานรับผิดชอบดูแล user ที่สังกัดภายใต้คณะ/หน่วยงานนั้น ๆ

โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ / เจ้าหน้าที่ศูนย์คอมฯ / เจ้าหน้าที่ไอทีหน่วยงานที่ท่านสังกัด

 

 

 

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

เข้า URL http://accounts.google.com  แล้วล๊อคอินด้วย Account ของผู้ใช้

 

 

Username สำหรับการใช้งาน

 

บุคลากร :ใช้ตัว prefix ของอีเมลจุฬาฯ แต่เปลี่ยนโดเมนจาก@chula.ac.th เป็น @g.chula.edu

ตัวอย่าง    อีเมล์จุฬาฯคือ abc.d@chula.ac.th

ดังนั้น เราจะ login  ด้วย Username abc.d@g.chula.edu

นิสิต : ใช้รหัสนิสิต 8 หลัก@g.chula.edu

ตัวอย่าง   57xxxxxx@g.chula.edu

 

 

 

 

 

การเข้าใช้งาน Google Apps ครั้งแรกหลักจากได้รับรหัสผ่าน

1.ใส่ชื่อและรหัสผู้ใช้

2.คลิกที่  I accept.Continue to my account.

 

 

3. เมื่อเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้เปลี่ยนรหัสผ่าน  ให้เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านของตนเอง

 

4. หลักจากเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว ระบบจะให้ล็อคอินใหม่  เมื่อล็อคอินใหม่ ระบบจะให้ใส่ข้อมูลโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้  

 

 

5.ให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ แล้วคลิก "Verify" เพื่อให้ระบบส่งรหัส เพื่อยืนยันตัวตนมาทาง SMS

 

6. ใส่รหัสเพื่อยืนยันตัวตน ที่ได้รับจาก SMS แล้วเลือก "Verify" อีกครั้ง

 

7. เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จสิ้น ให้คลิก "Continue"  เพื่อจบกระบวนการ 

 

 

 

 

การใส่ข้อมูลโทรศัพท์มือถือภายหลัง

ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ในการใช้งานครั้งแรก  แต่ถ้าต้องการใส่ข้อมูลภายหลังเพื่อให้สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ด้วยตนเอง  สามารถทำได้ดังนี้

1. คลิกที่ชื่อผู้ใช้งาน ด้านขวาบนของ เบาว์เซอร์

2.คลิกที่ "My account"

3. คลิกที่ "Your personal info"

 

4. คลิกที่  "Phone"
 

5. คลิกที่ "ADD RECOVERY PHONE"  จากนั้นให้ใส่ข้อมูลโทรศัพท์มือถือแล้วทำการ verify ให้เรียบร้อย

 

 

 

 

 

 

การรีเซ็ตรหัสผ่าน

**ผู้ใช้ต้องใส่ข้อมูลโทรศัพท์มือถือก่อนถึงจะรีเซ็ต password ได้ด้วยตนเอง** 

 

1.ไปที่หน้า http://accounts.google.com

2.คลิก "Need help?"

3.เลือก "I don't know my password"  คลิก "Continue"

4.ใส่ characters code แล้วคลิก "Continues"

5. ระบบจะให้คุณใส่ รหัสผ่านล่าสุดที่คุณจำได้ ถ้าจำไม่ได้ให้เลือก "I don't know" แล้วคลิก "Continue"

 

6. เลือก "a text message(SMS)" แล้วคลิก "Continue" เพื่อให้ระบบส่งรหัสระบุตัวตน (verification code) มาที่โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้

 

7.ใส่รหัสที่ได้จากโทรศัพท์มือถือแล้วคลิก "Continue"

 

8.ใส่รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการแล้วคลิก "Continue"

 

 

 

คู่มือ/วิธีการใช้งานโปรแกรมและบริการต่างๆของ Google Apps

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีบริการสอนการใช้งานและไม่มีคู่มือการใช้งาน

ท่านสามารถอ่านคู่มือการใช้งานโปรแกรมและบริการต่างๆได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของกูเกิล

ภาษาอังกฤษ  http://learn.googleapps.com/