บริการ Office365

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการ Office 365 Education E1 License  

สำหรับนิสิต และบุคลากรจุฬาฯ เพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับใช้งานระบบเอกสาร และบริการอื่นๆ บน Cloud ของไมโครซอฟท์

 

ผู้ใช้สามารถใช้บริการ ต่างๆได้ดังนี้

Exchange Online :  บริการ อีเมล ปฏิทิน

SharePoint Online : บริการการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรแบบออนไลน์

OneDrive for Business: บริการแชร์ไฟล์ และเข้าถึงเอกสารออนไลน์

Skype for Business :บริการคุยวีดีโอคอล

Office Online: บริการชุดเอกสารออนไลน์

Yammer Enterprise: บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ >> Link