บริการ Office365

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการ Office 365 Education E1 License  

สำหรับนิสิต และบุคลากรจุฬาฯ เพื่อเป็นบริการทางเลือกสำหรับใช้งานระบบเอกสาร และบริการอื่นๆ บน Cloud ของไมโครซอฟท์

 

ผู้ใช้สามารถใช้บริการ ต่างๆได้ดังนี้

Exchange Online :  บริการ อีเมล ปฏิทิน

SharePoint Online : บริการการบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรแบบออนไลน์

OneDrive for Business: บริการแชร์ไฟล์ และเข้าถึงเอกสารออนไลน์

Skype for Business :บริการคุยวีดีโอคอล

Office Online: บริการชุดเอกสารออนไลน์

Yammer Enterprise: บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ >> Link

 

รายละเอียดการใช้งาน

1.วิธีการใช้งานเบื้องต้น

2.Username สำหรับการใช้งาน

3.การขอรับ password สำหรับการใช้งานครั้งแรก / การรีเซ็ต password

4.การเข้าใช้งาน Office 365 ครั้งแรกหลักจากได้รับรหัสผ่าน

5.คู่มือ/วิธีการใช้งานโปรแกรมและบริการต่างๆของ Office365

6.มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน

 

 

 

 

 

วิธีการใช้งานเบื้องต้น

เข้า URL https://login.microsoftonline.com  แล้วล๊อคอินด้วย Account ของผู้ใช้

 

 

 

Username สำหรับการใช้งาน

บุคลากร :ใช้ตัว prefix ของอีเมลจุฬาฯ แต่เปลี่ยนโดเมนจาก@chula.ac.th เป็น @mso.chula.edu

ตัวอย่าง    อีเมล์จุฬาฯคือ abc.d@chula.ac.th

ดังนั้น เราจะ login Offic365 ด้วย Username abc.d@mso.chula.edu

นิสิต : ใช้รหัสนิสิต 8 หลัก@mso.chula.edu

ตัวอย่าง   57xxxxxx@mso.chula.edu

 

 

 

 

การขอรับ password สำหรับการใช้งานครั้งแรก / การรีเซ็ต password

 

 

1.      คลิก Can’t access your account ?

2.    ใส่ username ของท่าน และใส่ ตัวข้อความตามในรูป ที่แสดง  (ถ้าไม่ทราบ username ให้ไปดูหัวข้อ Username สำหรับการใช้งานคืออะไร)

 

3. เมื่อคลิกคำว่า Email ระบบจะส่ง verification code ไปที่อีเมลจุฬาฯของท่าน (อีเมลที่ลงท้ายด้วย @chula.ac.th)

 

4.ตัวอย่างเนื้อหาอีเมลที่ส่ง verification code เป็นดังนี้

 

5.ใส่ verification code ดังกล่าวลงในระบบแล้วคลิก Next

 

6.ระบบจะให้ใส่ password ใหม่ที่ผู้ใช้ต้องการ แล้วคลิก Finish เป็นอันเสร็จสิ้น

 

 

 

 

 

การเข้าใช้งาน Office 365 ครั้งแรกหลักจากได้รับรหัสผ่าน

 

1. เมื่อเข้าระบบ ด้วย username@mso.chula.edu  และ password ของผู้ใช้

 

2.ระบบจะให้ผู้ใช้ใส่ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์ในกรณีaccount มีปัญหา เช่นต้องการกู้คืน account  ให้คลิก Set it up now

 

3.ระบบจะให้ใส่ข้อมูลอย่างน้อย 1 อย่าง จาก 2 อย่าง   (แนะนำให้ใส่ข้อมูลทั้ง 2 อย่าง เพื่อความปลอดภัย) ดังนี้

3.1 ข้อมูลโทรศัพท์มือถือของท่าน โดย สามารถให้ส่ง verification code เพื่อยืนยันได้ 2 ทาง คือทาง SMS และทางเสียงโทรศัพท์

เมื่อได้ verification code แล้วให้ใส่ในระบบแแล้วคลิก verify

 

3.2 ข้อมูล email อีกอันของท่าน  (แนะนำให้ใส่ อีเมลจุฬาฯของท่าน)

เมื่อได้ verification code แล้วให้ใส่ในระบบแแล้วคลิก verify

 

4.เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยให้คลิก Finish 

 

5.ระบบจะเปลี่ยนไปเป็นหน้าเริ่มต้นการใช้งานของผู้ใช้

 

 

 

 
 
 
 

 

 

คู่มือ/วิธีการใช้งานโปรแกรมและบริการต่างๆของOffice365

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีบริการสอนการใช้งานและไม่มีคู่มือการใช้งาน

ท่านสามารถอ่านคู่มือการใช้งานโปรแกรมและบริการต่างๆได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ของไมโครซอฟท์

ภาษาอังกฤษ  https://support.office.com/en-us/learn/office365-for-business

ภาษาไทย  https://support.office.com/th-th/learn/office365-for-business

 
 
 
 
 
 
มีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน
 
ติดต่อสำนักไอทีของคณะของท่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลมาที่สำนักไอที
หรือ
แจ้งมาที่ help@chula.ac.th