วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ NirasNet-S บน MAC

1. ไปที่หน้า System Preferences กดปุ่ม Network

2. จะเข้ามาหน้า Network ไปที่ Network Name กดค้นหา Network

3. จากนั้นจะมีตัวเลือกให้เลือก NirasNet-S

4. จะมีหน้าให้ใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Join

5. จะมีหน้า Verify Certificate ให้กดปุ่ม Show Certificate

6. ตรวจสอบ Certificate หากเป็น wifi.it.chula.ac.th แสดงว่าถูกต้อง ให้กด Continue

7. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้