วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ NirasNet-S บน Iphone/iPad

1. กดปุ่ม Settings

2. เมื่อเข้าหน้า Settings ไปที่ Wi-Fi

3. จากนั้นมาหน้า Wi-Fi Networks กดเลือก NirasNet-S

4. จะมีหน้าให้ใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Join

5. ตรวจสอบ Certificate หากเป็น wifi.it.chula.ac.th แสดงว่าถูกต้อง ให้กด Accept

6. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้