วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ NirasNet-S บน Android

1. กดปุ่ม Settings

2. เมื่อเข้าหน้า Settings กดเลือก wireless and network

3. จากนั้นมาหน้า wireless and network กดเลือก Wi-Fi settings

4. มาหน้า Wi-Fi Networks กดเลือก NirasNet-S

5. มาหน้า NirasNet-S ตรวจสอบ EAP method ให้เลือก PEAP จากนั้นเลือนลงมา

6. จะมีช่องใส่ Username และ Password ของ CUNET เมื่อใส่เสร็จกดปุ่ม Save

7. หากตั้งค่าต่างๆถูกต้องแล้วจะสามารถใช้งานได้