สำนักงานวิทยทรัพยากร ขยายเวลาให้บริการพิเศษต้อนรับช่วงสอบปลายภาค ดังนี้

ในวันที่: 
จันทร์, 14 พฤศจิกายน, 2016 - อังคาร, 13 ธันวาคม, 2016
สำนักงานวิทยทรัพยากร ขยายเวลาให้บริการพิเศษต้อนรับช่วงสอบปลายภาค ดังนี้
  • เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. - 9 ธ.ค. 59 (เฉพาะชั้น 1)
  • เปิดบริการถึงเที่ยงคืน ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. - 13 ธ.ค. 59 ตั้งแต่ชั้น 2 - ชั้น 5
 
ทั้งนี้ ปิดบริการวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชยในวันที่ 5,10 และ 12 ธ.ค. 59
เนื่องจากเป็นการเปิดบริการพิเศษ 24 ชั่วโมงเป็นครั้งแรก จะมีพิธีเปิดบริการนี้ในวันที่ 14 พ.ย. 59 เวลา 19.00 น.ที่ชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ชลาภิรมย์ รองอธิการบดี กำกับดูแลด้านการพัฒนานิสิต และนิสิตเก่าสัมพันธ์ มาเป็นประธานเปิดงานด้วย จึงขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯและผู้รับบริการมาร่วมกิจกรรมนี้

Due to the final exam period, the Office of Academic Resources (OAR),
Chulalongkorn University offers extra service hours as folllows:
  • 24-Hour Service (the 1st Floor only) from November 14-December 9, 2016
  • Midnight Service (the 2nd -5th Floor) from November 14-December 13, 2016
Important note: the Library will be closed on public holidays ( December 5, 10,12 ) The opening ceremony to kick-off the 24-Hour Service will be presided over by Associate Professor Dr. Bancha Chalapirom, Vice President for Student and Alumni Affairs on November 14, 2016 at 19.00 hrs ,the 1st Floor of the Library.