นิสิตใหม่รับรหัสผ่าน

 

 

 

 

New Password for Student 2019

ปีการศึกษา 2562 / Academic Year 2019


รับรหัสผ่าน (New Password) *** เฉพาะนิสิตใหม่ปีการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น ***
๐ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2562 (Graduate 2019)
คลิกที่นี่เพื่อรับรหัสผ่าน
(Click Here to receive new password)
๐ นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต 2562 (Undergraduate 2019)
๐ Sasin Student Academic Year 2019

Click Here

 

นิสิตใหม่ที่ได้รับรหัสผ่านแล้ว สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ที่ https://userportal.it.chula.ac.th หรือคลิกไอคอน

และเปิดการใช้งานคำถาม พร้อมตั้งคำถาม-คำตอบ เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน

 คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านและตั้งคำถาม https://www.it.chula.ac.th/sites/default/files/file/CU-userportal.pdf

คำแนะนำ CUNET
1. โปรดเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ https://userportal.it.chula.ac.th และเปิดการใช้งานคำถามพร้อมตั้งคำถาม-คำตอบ
2. username สำหรับนิสิตคืออะไร https://www.it.chula.ac.th/th/faq/pw-student
3. ลืมรหัสผ่านต้องทำอย่างไร https://www.it.chula.ac.th/th/faq/forget-pw
4. นิสิตจะทราบอีเมลได้อย่างไร https://www.it.chula.ac.th/th/faq/mail-student
5. นิสิตจะเข้าเมลได้อย่างไร https://www.it.chula.ac.th/th/faq/student-login-webmail
6. eduroam คืออะไร https://www.it.chula.ac.th/th/faq/what-is-eduroam

 

รหัสผ่านที่นิสิตจะได้รับสามารถใช้บริการต่าง ๆ ได้ ดังนี้

 

***สำหรับนิสิตประจำปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

รูปแบบอีเมลจะเปลี่ยนเป็น เลขประจำตัวนิสิต 10 หลัก@student.chula.ac.th เช่น 6034567890@student.chula.ac.th

แต่การเข้าใช้ระบบเว็บเมลยังคงเป็น username เลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรก เช่นเคย