ระบบประชุมทางไกล

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเปิดให้บริการ “ระบบประชุมทางไกล” เป็นระบบประชุมทางไกลสำหรับหน่วยงาน (VDO Conference) เพื่อใช้สำหรับประชุม/การเรียนการสอน /นำเสนองานเป็นกลุ่ม โดยผ่านอุปกรณ์ เช่น แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟนได้ทุกที่ ทุกเวลาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

โดยรองรับระบบปฏิบัติการ Windows, MAC OS, IOS และ Android ช่องทางการใช้บริการมีดังต่อไปนี้

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows และ MAC OS สามารถใช้งานผ่าน Web Browser
  2. อุปกรณ์แทบเล็ต มือถือ ระบบ IOS สามารถใช้งานผ่าน App โดยดาวน์โหลดผ่าน App Store ชื่อโปรแกรม "Avaya Scopia Mobile"
  3. อุปกรณ์แทบเล็ต มือถือ ระบบ Android สามารถใช้งานผ่าน App โดยดาวน์โหลดผ่าน Play Store ชื่อโปรแกรม "Avaya Scopia Mobile"

 

ถ้าหน่วยงานอยากใช้งานต้องทำอย่างไร??

         หน่วยงานที่สนใจสามารถทำบันทึกขอใช้งานพร้อมทั้งระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงานมาเพื่อเป็นผู้ควบคุมการประชุม  มาที่่สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ขั้นตอนการใช้งาน

  1. ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ทุกที่และทุกเวลาโดยผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีผู้ควบคุมห้องประชุมของส่วนงาน/คณะ เป็นผู้จองห้องประชุม
  2. ในขั้นตอนการจองห้อง ผู้ควบคุมห้องประชุมต้องใส่อีเมลผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ระบบส่งอีเมลไปยังผู้เข้าร่วมประชุม
  3. ผู้เข้าร่วมประชุมคลิกลิงค์จากอีเมล เพื่อเข้าห้องประชุมตามวัน - เวลาที่กำหนด
  4. ผู้ควบคุมห้องประชุมมีหน้าที่ดูแลการใช้ระบบประชุมทางไกลเบื้องต้นระหว่างประชุม