ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 6666-1.pdf 02 มิ.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
สำนักบริหารวิชาการ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1442-1.pdf 02 มิ.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1397-1.pdf 02 มิ.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
ศูนย์สื่อสารองค์กร รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 1367-2.pdf 02 มิ.ย. 2017 - 16 มิ.ย. 2017
ศูนย์สื่อสารองค์กร รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1367-1.pdf 02 มิ.ย. 2017 - 16 มิ.ย. 2017
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1397-6.pdf 01 มิ.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
สำนักบริหารกิจการนิสิต ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(กิจการนิสิต) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1397-3.pdf 01 มิ.ย. 2017 - 16 มิ.ย. 2017
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1368.pdf 01 มิ.ย. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1397-5.pdf 30 พ.ค. 2017 - 16 มิ.ย. 2017
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1397-4.pdf 30 พ.ค. 2017 - 16 มิ.ย. 2017
สถาบันวิจัยสังคม รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1252-0.pdf 30 พ.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2017
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 3 อัตรา PDF icon 1216-0.pdf 30 พ.ค. 2017 - 21 มิ.ย. 2017
ศูนย์บริหารกลาง รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 25600531-6.pdf 22 พ.ค. 2017 - 07 มิ.ย. 2017
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 25600531-5.pdf 18 พ.ค. 2017 - 02 มิ.ย. 2017
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 25600531-4.pdf 18 พ.ค. 2017 - 02 มิ.ย. 2017
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25600531-3.pdf 18 พ.ค. 2017 - 02 มิ.ย. 2017
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 25600531-2.pdf 18 พ.ค. 2017 - 02 มิ.ย. 2017
สำนักบริหารวิชาการ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25600531-1.pdf 18 พ.ค. 2017 - 02 มิ.ย. 2017
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1159-12.pdf 16 พ.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2017
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ (เอกสารสารสนเทศ) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1159-11.pdf 16 พ.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2017

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน