ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
ศูนย์การศึกษาทั่วไป รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1159-10.pdf 16 พ.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2017
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1159-7.pdf 16 พ.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2017
สำนักบริหารกิจการนิสิต รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(กิจการนิสิต) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1159-6.pdf 16 พ.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2017
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1159-8.pdf 11 พ.ค. 2017 - 29 พ.ค. 2017
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1097-3.pdf 10 พ.ค. 2017 - 26 พ.ค. 2017
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1097-2.pdf 10 พ.ค. 2017 - 26 พ.ค. 2017
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ช่างทั่วไป) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1097-1.pdf 10 พ.ค. 2017 - 26 พ.ค. 2017
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1159-13.pdf 09 พ.ค. 2017 - 29 พ.ค. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เครื่องปรับอากาศ) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1159-5.pdf 09 พ.ค. 2017 - 23 พ.ค. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (โยธา) P8 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 1159-4.pdf 09 พ.ค. 2017 - 23 พ.ค. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เทคนิค) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1159-3.pdf 09 พ.ค. 2017 - 23 พ.ค. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1159-2.pdf 09 พ.ค. 2017 - 23 พ.ค. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1159-1.pdf 09 พ.ค. 2017 - 23 พ.ค. 2017
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 3 อัตรา PDF icon 1073-0.pdf 09 พ.ค. 2017 - 22 พ.ค. 2017
ศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1159-9.pdf 05 พ.ค. 2017 - 29 พ.ค. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(พัสดุ) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1072-3.pdf 05 พ.ค. 2017 - 19 พ.ค. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1072-2.pdf 05 พ.ค. 2017 - 19 พ.ค. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 1072-1.pdf 05 พ.ค. 2017 - 19 พ.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1010.pdf 04 พ.ค. 2017 - 31 พ.ค. 2017
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ตำแหน่ง PDF icon 1003-0.pdf 26 เม.ย. 2017 - 02 มิ.ย. 2017

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน