ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
คณะนิเทศศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2982-0.pdf 31 ต.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เขียนแบบ) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-4.pdf 25 ต.ค. 2017 - 20 พ.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-3.pdf 25 ต.ค. 2017 - 20 พ.ย. 2017
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25601024-01088.pdf 24 ต.ค. 2017 - 08 พ.ย. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-9.pdf 19 ต.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง สัตวแพทย์ P6 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-8.pdf 19 ต.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-7.pdf 19 ต.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2933-0.pdf 16 ต.ค. 2017 - 03 พ.ย. 2017
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้แทนขายอิสระ จำนวน 5 - 10 อัตรา PDF icon 2863-2.pdf 11 ต.ค. 2017 - 27 ต.ค. 2017
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสร้างสรรค์ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2863-1.pdf 11 ต.ค. 2017 - 05 พ.ย. 2017
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2845-0.pdf 10 ต.ค. 2017 - 29 ธ.ค. 2017
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25601003-1.pdf 03 ต.ค. 2017 - 31 ต.ค. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สังกัดศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3068-1.pdf 29 ก.ย. 2017 - 17 พ.ย. 2017
สำนักบริหารยุทธศาสตร์และการงบประมาณ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2791-1.pdf 28 ก.ย. 2017 - 12 ต.ค. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (โยธา) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2695-4.pdf 25 ก.ย. 2017 - 09 ต.ค. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2695-3.pdf 25 ก.ย. 2017 - 09 ต.ค. 2017
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ PDF icon 2664-0.pdf 22 ก.ย. 2017 - 24 ต.ค. 2017
ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 2646-0.pdf 22 ก.ย. 2017 - 18 ต.ค. 2017
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้แทนขายอิสระ จำนวน 5 - 10 อัตรา PDF icon 2641.pdf 22 ก.ย. 2017 - 30 ก.ย. 2017
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2631.pdf 19 ก.ย. 2017 - 29 ธ.ค. 2017

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน