ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2361.pdf 25 ส.ค. 2017 - 29 ก.ย. 2017
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2586-3.pdf 24 ส.ค. 2017 - 25 ก.ย. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สังกัดศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2457-0.pdf 24 ส.ค. 2017 - 29 ก.ย. 2017
ศูนย์สื่อสารองค์กร รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ประชาสัมพันธ์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2458-4.pdf 23 ส.ค. 2017 - 06 ก.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง สถาปนิก P6 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2458-1.pdf 23 ส.ค. 2017 - 06 ก.ย. 2017
สถาบันวิจัยสังคม ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2328-0.pdf 23 ส.ค. 2017 - 15 ก.ย. 2017
ศูนย์จุฬาฯ-ชนบท รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2266-3.pdf 22 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2375-2.pdf 21 ส.ค. 2017 - 20 ก.ย. 2017
สำนักบริหารวิจัย รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 2375-1.pdf 21 ส.ค. 2017 - 20 ก.ย. 2017
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ การให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ร้านที่ 2) จำนวน 1 ร้าน ณ บริเวณอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน PDF icon 2389-2.pdf 21 ส.ค. 2017 - 20 ก.ย. 2017
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ การให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ร้านที่ 1) จำนวน 1 ร้าน ณ บริเวณอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน PDF icon 2389-1.pdf 21 ส.ค. 2017 - 20 ก.ย. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2262-0.pdf 21 ส.ค. 2017 - 15 ก.ย. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2261-0.pdf 21 ส.ค. 2017 - 02 ต.ค. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2375-3.pdf 18 ส.ค. 2017 - 05 ก.ย. 2017
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2379-2.pdf 17 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2379-1.pdf 17 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2219-0.pdf 17 ส.ค. 2017 - 31 ส.ค. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2458-7.pdf 16 ส.ค. 2017 - 15 ก.ย. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 2 อัตรา PDF icon 2458-5.pdf 16 ส.ค. 2017 - 13 ก.ย. 2017
ศูนย์สัตว์ทดลอง ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2375-4.pdf 16 ส.ค. 2017 - 14 ก.ย. 2017

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน