ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (คอมพิวเตอร์) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 15112560-01128.pdf 15 พ.ย. 2017 - 29 ธ.ค. 2017
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3137-0.pdf 15 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา(วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3197-2.pdf 14 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3120-2.pdf 13 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (การเกษตร) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3120-1.pdf 13 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3068-2.pdf 08 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ การให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 ร้าน ณ บริเวณสนามกีฬาจุฬาฯ PDF icon 3027-0.pdf 06 พ.ย. 2017 - 17 พ.ย. 2017
ศูนย์สื่อสารองค์กร รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-6.pdf 01 พ.ย. 2017 - 17 พ.ย. 2017
สำนักบริหารการเงิน การบัญชี และการพัสดุ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-2.pdf 01 พ.ย. 2017 - 30 พ.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-5.pdf 31 ต.ค. 2017 - 06 ธ.ค. 2017
คณะนิเทศศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง บรรณารักษ์ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2982-0.pdf 31 ต.ค. 2017 - 17 พ.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (เขียนแบบ) P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-4.pdf 25 ต.ค. 2017 - 20 พ.ย. 2017
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-3.pdf 25 ต.ค. 2017 - 20 พ.ย. 2017
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25601024-01088.pdf 24 ต.ค. 2017 - 08 พ.ย. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-9.pdf 19 ต.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง สัตวแพทย์ P6 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-8.pdf 19 ต.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017
ศูนย์ไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง นักวิจัย AR-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3067-7.pdf 19 ต.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2017
คณะนิติศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2933-0.pdf 16 ต.ค. 2017 - 03 พ.ย. 2017
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้แทนขายอิสระ จำนวน 5 - 10 อัตรา PDF icon 2863-2.pdf 11 ต.ค. 2017 - 27 ต.ค. 2017
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสร้างสรรค์ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2863-1.pdf 11 ต.ค. 2017 - 05 พ.ย. 2017

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน