ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1850.pdf 06 ก.ค. 2018 - 03 ส.ค. 2018
ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (คอมพิวเตอร์) จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25610704-4.pdf 04 ก.ค. 2018 - 01 ส.ค. 2018
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25610704-1.pdf 04 ก.ค. 2018 - 02 ต.ค. 2018
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01102 PDF icon 25610702-01102.pdf 02 ก.ค. 2018 - 31 ก.ค. 2018
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25610627-1.pdf 27 มิ.ย. 2018 - 28 ก.ย. 2018
ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25610704-3-4.pdf 26 มิ.ย. 2018 - 25 ก.ค. 2018
สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25610704-3-1.pdf 25 มิ.ย. 2018 - 24 ก.ค. 2018
วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25610704-2.pdf 22 มิ.ย. 2018 - 06 ก.ค. 2018
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขยายเวลาการให้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายและซ่อมแซมอุปกรณ์กีฬา จำนวน 1 ร้าน ณ บริเวณสนามกีฬาจุฬาฯ PDF icon 1706-1.pdf 19 มิ.ย. 2018 - 10 ก.ค. 2018
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1605.pdf 14 มิ.ย. 2018 - 31 ส.ค. 2018
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25610704-3-3.pdf 13 มิ.ย. 2018 - 18 ก.ค. 2018
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1591-3.pdf 12 มิ.ย. 2018 - 26 มิ.ย. 2018
ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P6 ผู้จัดการแผนกการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา PDF icon scan_20180612_110824312.pdf 12 มิ.ย. 2018 - 20 มิ.ย. 2018
สำนักบริหารระบบกายภาพ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง วิศวกร P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 25610704-3-2.pdf 09 มิ.ย. 2018 - 18 ก.ค. 2018
สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1591-2.pdf 08 มิ.ย. 2018 - 05 ก.ค. 2018
ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1591-4.pdf 07 มิ.ย. 2018 - 06 ก.ค. 2018
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิรัชกิจ P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 1591-1.pdf 06 มิ.ย. 2018 - 20 มิ.ย. 2018
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา PDF icon 1517.pdf 06 มิ.ย. 2018 - 29 มิ.ย. 2018
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา PDF icon 1516.pdf 06 มิ.ย. 2018 - 29 มิ.ย. 2018
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก จำนวน 3 อัตรา PDF icon 1496.pdf 06 มิ.ย. 2018 - 22 มิ.ย. 2018

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน