ข่าวรับสมัครงาน

เอกสาร รับสมัครวันที่
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01545 PDF icon 25620111-1545.pdf 11 ม.ค. 2019 - 25 ม.ค. 2019
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป (ขับรถยนต์) P9 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3215-5.pdf 18 ธ.ค. 2018 - 02 ม.ค. 2019
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3215-4.pdf 18 ธ.ค. 2018 - 02 ม.ค. 2019
สำนักบริหารระบบกายภาพ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P8 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3215-3.pdf 18 ธ.ค. 2018 - 02 ม.ค. 2019
สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3215-2.pdf 18 ธ.ค. 2018 - 16 ม.ค. 2019
สำนักบริหารการเงิน การบัญชีและการพัสดุ รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3215-1.pdf 18 ธ.ค. 2018 - 16 ม.ค. 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาวิจัยการศึกษาภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3112.pdf 17 ธ.ค. 2018 - 06 ก.พ. 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน P6 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าภารกิจประชาสัมพันธ์ สารบรรณ พิธีการและธุรการ อาคารสถานที่และยานพาหนะ จำนวน 1 อัตรา PDF icon 3115.pdf 17 ธ.ค. 2018 - 21 ธ.ค. 2018
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01102 PDF icon 25611211.pdf 11 ธ.ค. 2018 - 31 ม.ค. 2019
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P8 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01085 PDF icon 25611206-2.pdf 06 ธ.ค. 2018 - 31 ม.ค. 2019
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01545 PDF icon 25611206-1.pdf 06 ธ.ค. 2018 - 12 ม.ค. 2019
สถาบันวิจัยสังคม รับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน(การเงิน) P7 จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2923-0.pdf 21 พ.ย. 2018 - 07 ธ.ค. 2018
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ปฏิบัติงานประจำสาขาวิชานิเทศการศึกษา จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2926.pdf 20 พ.ย. 2018 - 28 ก.พ. 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2934.pdf 20 พ.ย. 2018 - 28 ก.พ. 2019
คณะครุศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษา จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2904.pdf 14 พ.ย. 2018 - 31 ม.ค. 2019
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01545 PDF icon 25611108-1.pdf 08 พ.ย. 2018 - 30 พ.ย. 2018
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา PDF icon 25611107-1.pdf 07 พ.ย. 2018 - 31 มี.ค. 2019
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) P8 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01085 PDF icon 25611101-2.pdf 01 พ.ย. 2018 - 30 พ.ย. 2018
สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครงานตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่ 01383 PDF icon 25611101-1.pdf 01 พ.ย. 2018 - 30 พ.ย. 2018
คณะครุศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ A-5 ปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา PDF icon 2764.pdf 30 ต.ค. 2018 - 31 ธ.ค. 2018

หน้า

Subscribe to ข่าวรับสมัครงาน