พื้นที่เว็บสำหรับเว็บส่วนบุคคล

รูปแบบชื่อโฮมเพจ

บุคลากร http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~login

นิสิต http://www.student.chula.ac.th/~login

การจัดทำและเผยแพร่โฮมเพจส่วนบุคคล

1. สร้างแฟ้มข้อมูลประเภท html โดยแฟ้มข้อมูลที่ต้องการให้เป็นหน้าแรกจะต้องมีชื่อว่า index.html

2. ftp ไปยังเครื่องที่ใช้งาน

    เครื่องที่ใช้งาน สำหรับนิสิตและบุคลากร คือ pylorus.it.chula.ac.th (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2550)

3. นำแฟ้มข้อมูลทั้งหมดที่จัดทำ ใส่ไว้ภายใต้ไดเรกทอรี public_html

4. รูปแบบ URL ที่ใช้เพื่อเข้าถึงโฮมเพจ คือ “http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~login” (สำหรับบุคลากร) หรือ “http://www.student.chula.ac.th/~login” (สำหรับนิสิต) โดยใช้ login name ตามที่ระบุในใบแจ้งข้อมูลการใช้บริการ CUNET

รายชื่อของโฮมเพจส่วนบุคคลอยู่ที่ http://www.it.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ บริการ โดยจะปรับปรุงทุกวัน

ดูข้อมูลขนาดพื้นที่ส่วนบุคคล(Home) [รายละเอียด]


หน้ารวมโฮมเพจ