การใช้งาน FTP โฮมเพจ

*การใช้งาน FTP ใช้โปรแกรม FileZilla เป็นตัวอย่างเท่านั้น

การเรียกใช้โปรแกรม FileZilla

    ไปที่ icon ที่หน้า Desktop หรือไปที่ Start->All Programs->FileZilla FTP Client กดเลือก FileZilla

การเข้าใช้งาน FTP

1. ไปที่ ตัวจัดการที่ตั้ง จะมีหน้าจัดการที่ตั้งขึ้นมา

2. จากนั้นกดปุ่ม สร้างที่ตั้งใหม่ จะมี "ที่ตั้งใหม่" ขึ้นมา(แนะนำให้เปลี่ยนเป็นชื่อที่สือถึงงาน หรือ server ที่เราจะเชื่อมต่อ) 

3. ตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อโดยไปที่ tab General ตั้งค่าต่างๆดังนี้

  • โฮสต์ ให้ใส่ URL ของเนื้อที่ที่ขอไว้ ตัวอย่าง pylorus.it.chula.ac.th 
  • Logontype เลือก "ปกติ" 
  • ใส่ Username และรหัสผ่าน ของ CUNET

4.  ไปที่ tab Transfer Settings เลือกโหมดการส่งเป็น Active

5. เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม เชื่อมต่อ เพื่อทำการใช้งาน FTP

6. เมื่อเข้าใช้งานแล้วโปรแกรมจะทำการเข้าสู่ระบบ ถ้าเข้าสำเร็จจะเข้าหน้าหลัก ซึ่งถ้าต้องการอับโหลดไฟล์ขึ้นบนเว็บไซต์ต้องไปที่ directory ที่ชื่อว่า public_html ก่อน ซึ่งเป็นที่เก็บเว็บไซต์ของที่นั้นๆอยู่