การใช้งาน FTP สำหรับบริการโฮมเพจสำหรับหน่วยงาน

การใช้งาน FTP แนะนำให้ใช้โปรแกรม FileZilla 

การเรียกใช้โปรแกรม FileZilla

    ไปที่ Start->All Programs->FileZilla FTP Client กดเลือก FileZilla

การเข้าใช้งาน FTP

ในโปรแกรม FileZilla สามารถเชื่อมต่อไปยัง server ได้ ดังนี้ 

1. เข้าใช้งานที่ตัวจัดการที่ตั้ง

       1.2 เมื่อเปิดโปรแกรม ให้ไปที่ ตัวจัดการที่ตั้ง จะมีหน้าจัดการที่ตั้งขึ้นมา

       1.2 จากนั้นกดปุ่ม สร้างที่ตั้งใหม่ จะมี "ที่ตั้งใหม่" ขึ้นมา(แนะนำให้เปลี่ยนเป็นชื่อที่สือถึงงาน หรือ server ที่เราจะเชื่อมต่อ) 

        1.3 ตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อโดยไปที่ tab General ตั้งค่าต่างๆดังนี้

  • โฮสต์ ให้ใส่ URL ของเนื้อที่ที่ขอไว้ ตัวอย่าง www.host.chula.ac.th
  • ชนิดเซอร์เวอร์ เลือก FTP
  • Encryption "Only use plain FTP "
  • Logontype เลือก "ปกติ"
  • ใส่ Username และรหัสผ่าน

       1.4 เมื่อตั้งค่าเสร็จให้กดปุ่ม เชื่อมต่อ เพื่อทำการใช้งาน FTP

2. เมื่อเข้าใช้งานในวิธีที่ 1 หรือวิธีที่ 2 แล้วโปรแกรมจะทำการเข้าสู่ระบบ ถ้าเข้าสำเร็จจะเข้าหน้าหลัก ซึ่งถ้าต้องการอับโหลดไฟล์ขึ้นบนเว็บไซต์ต้องไปที่ directory ที่ชื่อว่า httpdocs ก่อน ซึ่งเป็นที่เก็บเว็บไซต์ของที่นั้นๆอยู่