การติดตั้งโปรแกรม Filezilla

วิธีลงโปรแกรม Filezilla

1. ไปโหลดโปรแกรมที่เว็บ http://filezilla-project.org แล้วกดเลือก Download FileZilla Client จะไปหน้าใหม่ จะมี Software ให้โหลด โดยเลือกตามโปรแกรมระบบภายในเครื่องที่ต้องการลง

2. เมื่อโหลดเสร็จจะได้ ตัวลงโปรแกรม Filezilla จากนั้นกดเพื่อทำการลงโปรแกรม

3. หน้าแรกจะเป็นการให้ยืนยันข้อตกลงการใช้โปรแกรม ให้กด I Agree

4. ต่อมาเป็นการระบุว่าให้สิทธิ์ของระบบให้ใช้งานได้บ้าง ถ้าต้องการให้ทุกคนในเครื่องใช้โปรแกรมได้ให้ เลือก Anyone who uses this computer (all user) แล้วกดปุ่ม Next

5. ต่อมาหน้า Choose Components ให้กดปุ่ม Next

6. ต่อมาหน้า Choose Install Location เป็นการให้เลือกพื้นที่เก็บโปรแกรม ถ้าไม่เปลี่ยนให้ ให้กดปุ่ม Next

7. ต่อมาหน้า Choose Start Menu Folder ให้ปุ่ม Install จากนั้นตัวลงโปรแกรมจะทำการลงโปรแกรม รอจนเสร็จ

8. เมื่อโปรแกรมลงเสร็จ กดปุ่ม Finish