นิสิตจะทราบอีเมลของตัวเองได้อย่างไร

นิสิตจะทราบอีเมลตัวเองได้อย่างไร

นิสิตจะทราบอีเมลตัวเองได้อย่างไร

ตรวจสอบอีเมลตัวเองได้ 3 วิธีดังนี้

1. นิสิตสามารถทราบอีเมลของตัวเองได้จากหน้ารับรหัสผ่าน ขั้นตอนเดียวกับที่นิสิตใหม่รับรหัสผ่านสำหรับใช้งาน CUNET

 

2. นิสิตสามารถทราบอีเมลของตัวเองได้จากระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (CUNET Account Management) เข้าระบบโดยใช้ username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลัก (ตัด 2 ตัวท้าย) password เดียวกับระบบสำนักงานการทะเบียน (Reg Chula)

 

3. ระบบอีเมลนิสิต คลิก Preference

 

เลือก My Addresses จะแสดงชื่ออีเมลนิสิต

 
การเข้าใช้เวบเมลสำหรับนิสิตนั้น Login name ที่ใช้เข้าคือรหัสประจำตัวนิสิต 8 หลัก (ตัดเลขคณะ 2 ตัวท้าย)
(ไม่ใช้ Firstname.L@Student.chula.ac.th จะทำให้ไม่สามาร login ได้)
รหัสผ่านเดียวกับเข้าระบบลงทะเบียน reg chula