นิสิตใช้งานอินเตอร์เน็ตภายนอกไม่ได้

นิสิตใช้งานอินเตอร์เน็ตภายนอกไม่ได้ หากถูกระงับสิทธิ์การใช้งาน

เนื่องจากไม่ได้ทำการประเมิน http://www.cas.chula.ac.th

กำหนดระยะเวลาของการระงับสิทธิ์นั้น สามารถดูรายละเอียดได้จากอีเมลแจ้งเรื่องถูกระงับสิทธิ์ฯ ที่จัดส่งไปยังอีเมลนิสิต

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเมื่อนิสิตไม่ทำการประเมิน