แจ้งปัญหาการใช้งาน ChulaWiFi ได้อย่างไร

หากมีปัญหาการใช้งาน ChulaWiFi ท่านสามารถแจ้งมาได้ที่ http://www.it.chula.ac.th/th/cuwifi-help