แจ้งปัญหาการใช้งาน ChulaWiFi ได้อย่างไร

หากมีปัญหาการใช้งาน ChulaWiFi ท่านสามารถแจ้งมาได้ที่ https://support.it.chula.ac.th/itsm/Pages/CreateIncidentManagement.aspx