การตรวจสอบหมายเลข IP

การตรวจสอบหมายเลข IP

  1. คลิกขวาไอคอนสัญลักษณ์ WiFi เลือก Open Network and Sharing Center

  2. คลิกสัญญาณชื่อ ChulaWiFi 

  3. คลิกปุ่ม Details

  4. จะปรากฎหมายเลข IP และรายละเอียดในการเชื่อมต่อ