คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

CUNET

CUNET account สำหรับนิสิต

username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลักแรกเท่านั้น
สำหรับใช้บริการทั้งระบบไอที เช่น Student WebMail, ChulaWiFi, WebVPN, CUNET VPN, Blackboard และระบบอื่น ๆ ของแต่ละหน่วยงานซึ่งใช้ CUNET ในการเข้าสู่ระบบ
ตัวอย่าง เลขประจำตัวนิสิต 6134567890 username คือ 61345678  90 

password คือตัวเดียวกับระบบลงทะเบียนเรียน (www.reg.chula.ac.th)

บุคลากร
หากลืมรหัสผ่านสามารถติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ 2 ช่องทางคือ
1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์ให้บริการ จามจุรี 3 ชั้น 4
2. ส่งแบบฟอร์มขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โหลดแบบฟอร์มจากหน้าเว็บ www.it.chula.ac.th เมนู คู่มือและเอกสาร ส่งแบบฟอร์มผ่านระบบ ITSM (https://support.it.chula.ac.th) เลือก สร้างคำร้องขอใช้บริการ ระบุประเภท 7. ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต ชื่อบริการ ขอเปลี่ยนรหัสผ่าน

นิสิต
1. กรุณามาติดต่อที่สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจามจุรี 3 ชั้น 4 ด้วยตนเองเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
2. หากไม่สามารถมาด้วยตนเองได้ ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน โดยมีเอกสารดังนี้ .-
- หนังสือมอบอำนาจ / หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้)
- สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต ในกรณีมอบอำนาจ (เจ้าตัว)
- สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต / บัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับมอบอำนาจ ในกรณีมอบอำนาจ (ผู้ที่มาแทน)
นำเอกสารข้างต้นมาติดต่อขอเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ที่สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรณีเข้าเมนูลืมรหัสผ่านนั้นจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อได้ตั้งคำถาม-คำตอบไว้ก่อนแล้ว เมื่อลืมรหัสผ่านจะให้ใส่ข้อมูลส่วนตัวและตอบคำถามตามที่ได้ตั้งไว้ จึงจะสามารถกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ด้วยตนเอง

ปัญหาการใช้งานอีเมลบุคลากร

mailbox เต็มควรทำอย่างไร
ลดขนาด mailbox ควรทำอย่างไร
keyword ที่แท้จริงคือการ ลบเมล เราจะเลือกลบเมลได้อย่างไรบ้าง
มีคำแนะนำ 4 ข้อเบื้องต้นในการเลือกลบเมลผ่านเว็บเมล ดังต่อไปนี้
1. ลบเมลเก่า
เพื่อให้ง่ายในการลบเมลเก่าจะเรียงให้เมลเก่าอยู่บน

2. ลบเมลที่ส่งแล้ว
หากต้องการลบทั้งหมดใน sent item


3. ลบเมลที่มีไฟล์แนบขนาดใหญ่ จะเรียงให้ขนาดใหญ่อยู่บน


วิธีการ 3 แบบที่ได้กล่าวไปแล้ว จะแสดงผลในแต่ละโฟลเดอร์ที่เลือกอยู่ แน่นอนหากเรามีโฟลเดอร์อื่น ๆ อีกก็คงต้องทำกระบวนการเหล่านี้ซ้ำ ๆ ในทุกโฟลเดอร์ และเมื่อสุดท้ายแล้วเรื่องสำคัญที่ขาดไม่ได้คือการตามไปลบเมลใน delete item ด้วยไม่อย่างนั้นพื้นที่ว่างก็จะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด


4. ลบเมลใน delete item


หากต้องการเลือกเมลด้วยเงื่อนไขอื่นที่ขั้นสูงกว่านี้ ต้องพึ่งโปรแกรม mail client ต่าง ๆ เช่น Microsoft Outlook , Thunderbird ซึ่งโปรแกรมเหล่านั้นจะสามารถช่วยให้เลือกเมลได้มากขึ้นเช่น ระบุช่วงเวลา (เมลเก่ากว่า 1 ปี), ระบุขนาด (ใหญ่กว่า 5000KB) ทั้งยังเลือกให้แสดงผลทั้ง mailbox เลยก็ทำได้โดยไม่ต้องเลือกทีละโฟลเดอร์

การตั้งค่าการกรองจดหมาย (Inbox Rules)

เมื่อต้องการกรองหรือคัดแยกจดหมายในกรณีที่ส่งมาจากบุคคลหนึ่งไปเก็บในโฟลเดอร์ที่ต้องการ โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเมลมาถึง

ตัวอย่าง ต้องการคัดแยกจดหมาย ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายฯ ที่ส่งมาจาก cupayroll ไปเก็บยังโฟลเดอร์ cupayroll

1. Setting เลือก options

 

2. หัวข้อ Organize email เลือก Inbox rules คลิก + เลือก Move message from one to a folder...

 

3. ใส่รายละเอียดของ rules

 1. พิมพ์ชื่อ rule ตามต้องการ เช่น CUPAYROLL
 2. คลิก select people พิมพ์อีเมลว่าส่งมาจากอีเมลใด เช่น cupayroll@chula.ac.th แล้วคลิก OK
 3. คลิก select one เลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการ เช่น cupayroll แล้วคลิก OK (ในกรณีที่ยังไม่มีโฟลเดอร์ที่ต้องการ สามารถสร้างใหม่โดยคลิก new folder แล้วพิมพ์ชื่อโฟลเดอร์)

 

4. เมื่อสร้างเสร็จก็จะปรากฎดังภาพ หากต้องการแก้ไขหรือลบสามารถทำได้

ข้อควรระวัง

 1. rule อาจส่งผลกระทบในการรับเมลได้ ควรตรวจสอบอย่างละเอียดว่าอีเมลถูกต้องหรือโฟลเดอร์ถูกต้องหรือไม่
 2. กรณีที่มีการสร้าง rule หลายข้อให้ตรวจสอบลำดับด้วย เพราะการทำงานของ rule จะเรียงจากลำดับบนลงล่าง (สามารถเปลี่ยนลำดับได้โดยคลิก rule ที่ต้องการแล้วคลิก ลูกศรขึ้นลง)

 

เปิดเมลหน่วยงานได้ 2 วิธี

วิธีที่ 1 add shared folder

คลิกขวาที่ชื่อ mailbox ของส่วนตัว เลือก add shared folder

 

พิมพ์ชื่ออีเมลของหน่วยงาน กด search

 

จะปรากฎชื่ออีเมลหน่วยงาน กด add

 

อีเมลหน่วยงานจะถูกเพิ่มแยกต่างหากจาก mailbox ส่วนตัว

 

ข้อดีสำหรับวิธีนี้ สามารถตรวจสอบอีเมลส่วนตัว กับ หน่วยงานได้ในเวลาเดียวกัน

 


วิธีที่ 2 open another mailbox

คลิกที่ชื่อส่วนตัว เลือก open another mailbox

 

พิมพ์ชื่อเมลหน่วยงาน กด search

 

ปรากฎอีเมลหน่วยงาน กด open

 

จากนั้นจะได้อีกหน้าต่างหนึ่ง แยกคนละหน้ากับเมลส่วนตัว

ข้อดีสำหรับวิธีนี้ แยกหน้าต่างของเมลหน่วยงานออกมาโดยเฉพาะ

 


 

ส่งเมลในนามหน่วยงาน

หากต้องการส่งเมลหรือตอบเมลในนามหน่วยงาน

1. ในหน้าเขียนเมล คลิกที่ more option เลือก show from

 

จะปรากฎบรรทัด from เพิ่มขึ้นมา คลิกเลือกชื่อเมลหน่วยงาน หากยังไม่มีให้เลือกครั้งแรกต้องพิมพ์ในช่อง from โดยลบชื่อเมลส่วนตัวออกก่อนแล้วพิมพ์ชื่อเมลหน่วยงาน

 

ในครั้งต่อ ๆ ไปก็จะสามารถคลิกเลือกชื่อเมลหน่วยงานได้

 1. ชื่ออีเมลหน่วยงาน รหัสผ่าน CUNET ส่วนบุคคลของท่านเอง แล้วกด Manual Setup1. setting -> options

 

2. organize email -> inbox rules แล้วกดเครื่องหมาย + เลือกหัวข้อ Create a new rule for arriving message

 

 

3. รายละเอียดการสร้าง rule forward

 1. ตั้งชื่อ rule
 2. เลือก apply to all message
 3. เลือก redirect the message to

4. ขึ้นหน้าต่างให้ระบุอีเมลที่ต้องการ forward เมื่อระบุเสร็จแล้วกด OK (เมลที่ forward ไปจะยังคงสำเนาไว้ที่ CU Webmail)

 

 

5. คลิก save

. .

 

กรอกรายละเอียดชื่อ, อีเมล และรหัสผ่าน

 

หน้าต่างถามรหัสผ่านให้กดเลือก Use another account

 

พิมพ์ cu\ นำหน้า login name
.

สัญลักษณ์ รูปเฟือง มุมขวามือบน (setting/การตั้งค่า) - เลือก Options/ตัวเลือก

 
จะพบหัวข้อ Mailbox Usage/การใช้กล่องจดหมาย

การใช้บริการส่งอีเมล

 • สามารถส่งเมลขนาดไม่เกิน 30 MB ต่อฉบับ สำหรับบุคลากร
 • สามารถส่งเมลขนาดไม่เกิน 10 MB ต่อฉบับ สำหรับนิสิต

ปัญหาการใช้งานอีเมลนิสิต

Username คือ เลขประจำตัวนิสิต 8 หลัก (ตัด 2 ตัวท้าย)

ตัวอย่าง เลขประจำตัวนิสิต 573 45678 00 Username คือ 57345678

 

การใช้อีเมล (First.L@Student.chula.ac.th) ในการเข้าระบบจะทำให้เข้าระบบไม่ได้

1. นิสิตสามารถทราบอีเมลของตัวเองได้จากหน้ารับรหัสผ่าน ขั้นตอนเดียวกับที่นิสิตใหม่รับรหัสผ่านสำหรับใช้งาน CUNET

 

2. นิสิตสามารถทราบอีเมลของตัวเองได้จากระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ (CUNET Account Management) เข้าระบบโดยใช้ username คือเลขประจำตัวนิสิต 8 หลัก (ตัด 2 ตัวท้าย) password เดียวกับระบบสำนักงานการทะเบียน (Reg Chula)

การเข้าใช้เวบเมลสำหรับนิสิตนั้น Login name ที่ใช้เข้าคือรหัสประจำตัวนิสิต 8 หลัก (ตัดเลขคณะ 2 ตัวท้าย)
(ไม่ใช้ Firstname.L@Student.chula.ac.th จะทำให้ไม่สามาร login ได้)
รหัสผ่านเดียวกับเข้าระบบสำนักทะเบียน

 

ChulaWiFi

โปรดทำการเปลี่ยนรหัสผ่านทางเว็บไซด์ www.it.chula.ac.th
คลิกไอคอน Reset Password
เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว จึงเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง

Office 365

นิสิตจะเข้าใช้ Office 365 ได้อย่างไร
 1. เปิดเว็บไซด์ https://login.microsoftonline.com
 2. นิสิตที่เลขประจำตัวขึ้นต้น 50-59 ใช้ username ชื่ออีเมลนิสิต เช่น firstname.l@student.chula.ac.th


  นิสิตที่เลขประจำตัวขึ้นต้น 60 เป็นต้นไป ใช้ username ชื่ออีเมลนิสิต เช่น 6034567890@student.chula.ac.th
 3. password ใช้รหัสผ่าน CUNET หรือรหัสผ่านเดียวกับระบบลงทะเบียน reg chula
 4. หากเข้าใช้งานครั้งแรก ระบบจะให้เลือกการยืนยันตัวตน 2 ช่องทาง ต้องเลือกอย่างน้อย 1 ช่องทาง
เมื่อการเข้าใช้งานเสร็จเรียบร้อย จะพบหน้าหลักของระบบ

 

Google Apps

นิสิตที่เข้าใช้งานครั้งแรก
ให้ทำการเข้าใช้งาน Office 365 ก่อนแล้วจึงเข้าใช้ Google Apps ด้วย username password รูปแบบเดียวกันกับ Office 365

ปัญหาด้านระบบ VPN

ยกเลิกบริการ WebVPN ที่ใช้ทางเว็บไซด์ https://vpn.chula.ac.th

การใช้งาน VPN โดยโปรแกรม Cisco AnyConnect
โหลดโปรแกรมได้ทางเว็บไซด์ www.it.chula.ac.th คลิกไอคอน CUNET VPN

โปรแกรม Cisco AnyConnect

ปัญหาด้าน Software

0xC004F035 คือ OEM 2.0 ไม่ระบุว่าเครื่องมีลิขสิทธิ์ Windows มาพร้อมตัวเครื่อง เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำข้อตกลงกับบริษัทไมโครซอฟท์ ในลักษณะ Campus Agreement ซึ่งการทำข้อตกลงดังกล่าวทำให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีสิทธิใช้งานโปรแกรมของบริษัทไมโครซอฟท์ดังนี้
ระบบปฎิบัติการ Windows โดยมีสิทธิ upgrade ระบบปฎิบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ PC/NB ได้ โดยมีเงือนไขว่า คอมพิวเตอร์ดังกล่าว จะต้องมีระบบปฎิบัติการ Windows ที่ถูกต้อง เช่น Windows ที่เป็น pre-install แบบ OEM หรือ แบบ Full Package ก็ได้

0xC004F074 คือ เรื่องวันที่เวลาไม่เป็นปัจจุบันซึ่งรวมถึง Time zone ด้วยอาจไม่ถูกต้องคือ UTC+7

ปัญหาด้านเครือข่าย

นิสิตใช้งานอินเตอร์เน็ตภายนอกไม่ได้ หากถูกระงับสิทธิ์การใช้งาน

เนื่องจากไม่ได้ทำการประเมิน http://www.cas.chula.ac.th

กำหนดระยะเวลาของการระงับสิทธิ์นั้น สามารถดูรายละเอียดได้จากอีเมลแจ้งเรื่องถูกระงับสิทธิ์ฯ ที่จัดส่งไปยังอีเมลนิสิต

แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเมื่อนิสิตไม่ทำการประเมิน

eduroam (http://www.eduroam.org) เป็นเครือข่ายโรมมิ่งสำหรับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยเพื่ออำนวยความ สะดวกให้นิสิตและบุคลากรที่ต้องเดินทางไปเยือนสถาบันสมาชิกสามารถใช้ งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ออกให้ โดยสถาบันต้นสังกัด

อธิบายอย่างง่าย ๆ ดังนี้
1. username ของ CUNET ยกตัวอย่าง lfirst (เช่นเดียวกับตอนเข้าระบบอีเมลและระบบระบุตัวตัน) เมื่อใช้ eduroam ก็จะใช้เป็น lfirst@eduroam.chula.ac.th
 
2. eduroam คือ ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลกซึ่งสามารถใช้ account ที่ใช้งานอยู่ของมหาวิทยาลัยตัวเอง นำไปใช้ได้เมื่อไปเยี่ยมชม, ดูงาน ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการด้วยนั้น
 
เช่น นิสิตหรือบุคลกรของจุฬาฯ ไปประชุม, เยี่ยมชม, ดูงาน ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่ออยู่ที่นั้นสามารถใช้ username ดังกล่าวเชื่อมต่อกับสัญญาณชื่อ eduroam ของที่ มช. ได้เลย
หรือ
นิสิตหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาประชุม, เยี่ยมชม, ดูงาน ณ จุฬาฯ ก็สามารถใช้ username ของ มข. เชื่อมต่อกับสัญญาณชื่อ eduroam ในจุฬาฯ ได้
 
3. จะทราบได้อย่างไรว่ามหาวิทยาลัยใดร่วมมือบ้าง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จาก http://eduroam.uni.net.th  และ http://www.eduroam.org

ระบบนี้เป็นระบบสำหรับเพื่อเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติ การกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งกำหนดให้ผู้ให้บริการ(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เก็บข้อมูลจราจร คอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน โดยเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นเพื่อให้สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้

ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

 1. หากเป็นอุปกรณ์ mobile device สาเหตุปัญหาเกิดจากอุปกรณ์ mobile device เองที่ไม่รองรับ multitasking อ่านเพิ่มเติมหัวข้อ เหตุใดระบบเครือข่ายไร้สาย NirasNet จึงหลุดบ่อย
 2. หากเป็นคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊คและใช้เครือข่ายไร้สาย ปัญหามักเกิดจากใช้งานเครือข่าย NirasNet บริเวณที่สัญญาณค่อนข้างต่ำทำให้การเชื่อมต่อมีลักษณะติดดับ เมื่อระบบ login สำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต(ระบุตัวตนและสิทธิของผู้ใช้บริการ) ซึ่งตรวจสภาพการเชื่อมต่อทุก 5 นาทีไม่พบการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆ ระบบฯจะตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ทำให้ผู้ใช้งานต้อง login ใหม่เมื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายไร้สายได้ (อาการหลุดบ่อย)