การตั้งค่าอีเมลนิสิตบน Mobile Device

การตั้งค่าอีเมลนิสิตบน Mobile Device ระบบ iOS
1. Settings เลือก Mail, Contacts, Calendars
2. เลือก Add Account


3. เลือก Other


4. เลือก Add Mail Account


5. กรอกข้อมูลแล้วกด Next


6. เลือก IMAP แล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน


7. ระบบจะตรวจสอบความถูกต้อง และขึ้นข้อความดังภาพ ให้เลือก Details


8. จะแสดงรายละเอียดของ Certificate กด Trust

9. บันทึกการตั้งค่ากด Save