คู่มือการใช้งานโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ (iOS)

1. status หน้าจอนี้บอกสถานะการอัพเดท แอปพลิเคชั่นจะ update อยู่เสมอ (หาก device online internet ได้)

IMG 4025


2. app จะเป็นหน้าแนะนำแอปพลิเคชั่นที่เป็นบริการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยหากต้องการติดตั้งสามารถเลือกติดตั้งได้ตามต้องการ

IMG 4026


3. security scan เพื่อตรวจสอบแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งในเครื่องว่ามีความเสี่ยงหรือไม่

IMG 4027

หากมีเมนู Facebook Scan ปรากฎขึ้นนั้น จะเป็นการตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวบน Facebook