คู่มือการใช้งานโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ (Android)

แบ่งออกเป็น 3 หน้าจอด้วยกัน

1. Status หน้าจอนี้บอกสถานะการอัพเดท แอปพลิเคชั่นจะ update อยู่เสมอ (หาก device online internet ได้) 

batch Screenshot 2015 10 05 10 50 15 


2. App จะเป็นหน้าแนะนำแอปพลิเคชั่น โดยแตะที่ App Store 

 batch Screenshot 2015 10 05 10 51 45

จะปรากฎรายชื่อแอปพลิเคชั่นที่เป็นบริการต่าง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยหากต้องการติดตั้งสามารถเลือกติดตั้งได้ตามต้องการ

 batch Screenshot 2015 10 05 10 52 15 


3. Security มี 3 รูปแบบด้วยกัน

1 Malware Scan เพื่อตรวจสอบแอปพลิเคชั่นที่ติดตั้งในเครื่องว่ามีความเสี่ยงหรือไม่

2 Privacy Scan  เพื่อตรวจสอบว่าในเครื่องมีแอปพลิเคชั่นใดที่จะนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้

3 Facebook Scan เพื่อตรวจสอบการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวบน Facebook 

batch Screenshot 2015 10 05 10 52 42 

batch Screenshot 2015 10 05 10 53 02 

 

สำหรับหน้าจอ Policy เป็นการตั้งค่าต่าง ๆ (ไม่แนะนำให้แก้ไข)