แจ้งปัญหาการใช้งาน ChulaWiFi (ChulaWiFi Problem Report)

*** สำหรับปัญหา ChulaWiFi เท่านั้น ***

วิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อ ChulaWiFi

(Windows 7 | Windows 8.1 | MAC | iOS | Android)

 กรณีพบปัญหา ให้ทำการ forget network ก่อนแล้วจึงตั้งค่าใหม่

 

ช่วงเวลาที่เกิดปัญหา(Problem Duration)
:
โปรดระบุช่วงเวลาที่พบปัญหา
บริเวณที่มีปัญหา(Problem Area)
ตัวอย่าง (Youtube ,Facebook ,Line หรือ ทุกอย่าง)
ตัวอย่าง (022180000)