การเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 8 / 8.1

1. คลิกที่สัญลักษณ์


2. คลิกที่ชื่อสัญญาณ ChulaWiFi แล้วคลิก Connect

หากต้องการให้ครั้งต่อไปเชื่อมต่ออัตโนมัติ ทำเครื่องหมายหัวข้อ Connect automatically


3. พิมพ์ username / password แล้วคลิก OK4. คลิก Connect5. เมื่อเชื่อมต่อได้เรียบร้อย

*** ในกรณีที่ตั้งค่าตามคู่มือแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ โปรดดูวิธีการตั้งค่าเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 8/8.1 (อย่างละเอียด)

 การลบ profile network
1. คลิกขวาที่ชื่อสัญญาณ ChulaWiFi 2. คลิก Forget this network