วิธีตั้งค่าการเชื่อมต่อ ChulaWiFi บน Windows 7

กรณีเคยเชื่อมต่อแล้วพบปัญหา ต้องทำการ remove ออกก่อน

การลบ profile network

1. คลิกขวาที่สัญลักษณ์ WIFI 2. เลือก Open Network and Sharing Center


3. คลิกที่ Manage wireless network


4. คลิกที่ชื่อ ChulaWiFi 5. คลิก Remove

การตั้งค่าเชื่อมต่อ ChulaWiFi

1. กดไอคอน  จะมีหน้า Wireless Network Connection ขึ้นมาจากนั้นกด Open Network and Sharing Center

2.เมื่อเข้าหน้า Network and Sharing Center ให้กด Manage wireless networks

3. จากนั้นกดปุ่ม Add เพื่อสร้าง Network ตัว ChulaWiFi

 

4. เลือก Manually create a network profile

5. เมื่อเข้ามาที่หน้า Manually connect to a network profile จากนั้นปรับรายละเอียดดังนี้

  • ตั้งชื่อในช่อง Network name  ตัวอย่าง ChulaWiFi  (ตัวอักษรใหญ่-เล็กต้องตรงตามนี้)
  • เลือก Security type  เป็น WPA2-Enterprise
  • เลือก Encryption type เป็น AES
  • กดปุ่ม Next

6. ต่อมาให้กด Change connection settings จะเข้ามาในหน้า Wireless Networks Properties

7. ในหน้า Wireless Networks Properties เลือก Security ให้ยกเลิก Remember my credentials for this connection each time I’m logged on

คำเตือน ถ้าเลือก Remember my credentials for this connection each time I’m logged on เป็นการบันทึกรหัสผ่านไว้  หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันหรือเกิดนำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้ผู้อื่นยืมใช้  อาจมีผลทำให้มีคนแอบนำรหัสผ่านไปใช้ได้  ซึ่งผลเกิดกับผู้บันทึกรหัสผ่าน ถ้าเกิดการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

8. จากนั้นกดปุ่ม Settings

9. ในหน้า Protected EAP Properties ให้ยกเลิก Validate server certificate กดปุ่ม Configure…

10. จะขึ้นหน้า EAP MSCHAPv2 Properties ให้ยกเลิก Automatically user my Windows logon name and password (and domain if any) แล้วกดปุ่ม OK

11. จากนั้นกลับมาที่หน้า Wireless Networks Properties กดปุ่ม Advanced settings

12. หน้า Advanced settings ให้ปรับตัวเลือกจาก User or computer authentication มาเป็น User authentication แล้วกดปุ่ม Save credentials พิมพ์ username/password แล้วกด OK

 --> 

13. กดปุ่ม Close

14. จากนั้นรอสักครู่เมื่อ connect ได้สำเร็จจะขึ้น